Aktualności


Wyniki Gubin


Dodano 22 września 2019 o godz. 18:21

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu młodych  nr. 6 Gubin

 

Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 22 września 2019 o godz. 08:49

 

Gołębie Oddziału Zagłębie (1911 szt) i całego Okregu Śłąsk-Wschód zostały wypuszczone w GUBINIE o godz. 8.15.

Start bardzo dobry, pogoda wyśmienita. Życzymy Dobrego Lotu i zdobycia wysokich nagród.

 
Zegary godz. 16.00

Koszowanie na lot Okręgowy GUBIN !!!


Dodano 19 września 2019 o godz. 08:01

 

Koszowanie na lot Okregowy GUBIN 2019, odbędzie się w sobotę dn.21.09.2019 roku. Kabina zbiera gołębie z dwóch Punktów w Oddziale Zagłębie :

Sosnowiec Zagórze odjazd kabiny godz.18.00,

Siewierz odjazd kabiny godz.19.00. Koszowanie gołębi na Punkcie Wkładań w Siewierzu od godz. 16.30 do godz.18.30.

Do nagród zostało dodatkowo opłaconych 1.829 gołębi.

Podział nagród dla gołębi dodatkowo opłaconych:

- 10 najszybszych gołębi – puchary

- 15 najlepszych serii 10/7 – nagrody pieniężne :

1 seria – 700 zł, 2 seria – 600 zł, 3 seria – 500 zł,

od 4 do 6 serii – 400 zł,

od 7 do 10 serii – 300 zł,

od 11 do 15 serii – 200 zł.

Przypominam o przekazaniu konwojentowi kopii list startowych i wykazu imiennego hodowców z ilością opłaconych serii nagrodowych.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Lot Okręgowy Gołębi Młodych GUBIN -2019 !!!


Dodano 18 września 2019 o godz. 08:31

UWAGA , dzisiaj w godzinach popołudnionych jest rozwóz klatek po Punktach, Proszę nie zapomnieć o aktywnym uczestnictwie w rozładunku kabiny  !!!!


UWAGA !!!   Informacja na temat lotu Okręgowego GUBIN – 2019.

Lot Okręgowy gołębi młodych GUBIN 2019 odbędzie się w dniu 22.09.2019 roku. Oddział Zagłębie zgłosił łącznie na ten lot 1913 sztuk gołębi, w tym 820 dodatkowo opłaconych do nagród w Okręgu. W Okręgu zgłoszona na ten lot 4849 gołębi. Zostało nam przydzielonych 97 klatek w kabinie lotowej. Dokonano podziału klatek na poszczególne Sekcji :

- Sekcja Sosnowiec – 19 klatek,

- Sekcja Niegowonice – 7 klatek,

- Sekcja Siewierz – 48 klatek ( będą dodatkowo koszowane 50 gołębi z Wolbromia i 60 gołębi z Syberki ??),

- Sekcja Mierzęcice – 23 klatki,

Koszujemy po 20 sztuk do klatki.

Będą wyznaczone dwa punkty zbierania gołębi do kabiny lotowej – Siewierz i Sosnowiec Zagórze, Sekcja Niegowonice dowiezie swoje gołębie do Siewierza, a do Sekcji Mierzęcice zostaną dowiezione klatki przez kol. Dziurkowskiego i po zakoszowaniu przywiezione do Siewierza.

Godziny koszowania zostaną podane w terminie późniejszym.

Istnieje jeszcze możliwość dla hodowców, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowych mistrzostwach nagrodowych na szczeblu Okręgu Śląsk-Wschód, będą musieli dokonać dodatkowych opłat nagrodowych przed lotem i zaznaczenia serii w zegarach tj :

- dodatkowa opłata nagrodowa w Okręgu Śląsk-Wschód – 2,50 zł/szt (seria w Okręgu 10/7), należy dodatkowo na Punktach sporządzić listę imienną hodowców, ile opłacili serii do nagród.

UWAGA - dodatkowe informacje Okręgowe :

- jeżeli koszowanie odbędzie się na różnych Punktach Wkładań w Oddziele, należy je przeprowadzić zgodnie z Regulaminem Lotowo-Zegarowym,

- kopie list startowym Oddziały przekażą konwojentowi podczas zbierania gołębi. Jednocześnie należy przekazać konwojentowi imienny wykaz hodowców z podaniem ilości wytypowanych serii nagrodowych.

- typowane serie nagrodowe, w zegarach elektronicznych, należy obowiązkowo oznaczyć w zegarach odpowiednimi znakami, chyba że zegar nie przewiduje takiej możliwości,

- z lotu Gubin 2019 ukarze się ogólna lista okręgowa z wszystkich gołębi i można będzie zaliczyć ten lot do Wystaw związkowych,

- lista zdobytych nagród i pierwsze 10 gołębi, będą obliczone dodatkowo tylko z gołębi dodatkowo opłaconych do nagród,

Harmonogram zbierania gołębi zostanie podany w następnym komunikacie w dniu jutrzejszym. Rozwóz klatek po Oddziałach ma odbyć się w piątek, informacja również jutro.

Właściwe typowanie gołębi, gdyż będą one uczestniczyć w dwóch odrębnych współzawodnictwach, na wstępie przyjęto następujące typowanie na podstawie zegarów TauRis :

-  do Oddziału typujemy 15 „S” i koszujemy je jako pierwsze 15 gołębi,

- do Okręgu typujemy pierwszą serie (10/7) symbolem „M”, następną serie (10/7) symbolem „1”, następną serie (10/7) symbolem „2” itd.

Przykład typowania :

1.   PL-0493-19- ……. S  M                     

2.   PL-0493-19- ……. S  M                      

3.   PL-0493-19- ……. S  M                     

4.   PL-0493-19- ……. S  M                     

5.   PL-0493-19- ……. S  M                     

6,   PL-0493-19- ……. S  M                          

7.   PL-0493-19- ……. S  M                           

8.   PL-0493-19- ……. S  M                          

9.   PL-0493-19- ……. S  M                          

10. PL-0493-19- ……. S  M                          

11. PL-0493-19- ……. S            1                      

12. PL-0493-19- ……. S            1                      

13. PL-0493-19- ……. S            1                      

14. PL-0493-19- ……. S            1                      

15. PL-0493-19- ……. S            1                      

16. PL-0493-19- …….                1                              

17. PL-0493-19- …….                1                             

18. PL-0493-19- …….                1                             

19. PL-0493-19- …….                1                             

20. PL-0493-19- …….                1                             

21. PL-0493-19- …….                        2                             

22. PL-0493-19- …….                        2                             

23. PL-0493-19- …….                        2                              

24. PL-0493-19- …….                        2                             

25. PL-0493-19- …….                        2                             

26. PL-0493-19- …….                        2                                       

27. PL-0493-19- …….                        2                                       

28. PL-0493-19- …….                        2                                       

29. PL-0493-19- …….                        2                                       

30. PL-0493-19- …….                        2                   

Dobru Lot - J.Dziurkowski                   


Rozwóz klatek z kabiny po Punktach !!!


Dodano 17 września 2019 o godz. 15:40

 

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w dniu 18.09.2019 roku (środa), w godzinach popołudniowych,  nastąpi rozwóz klatek z kabiny lotowej na Punkty Wkładań. Klatki na Punktach należy oczyścić, wyjąć papiery i przechować do następnego sezonu. Należy wyjąc z kabiny drugi komplet klatek zgodnie z harmonogramu załadunku klatek. Rozwóz klatek rozpocznie się od godz. 15.00 w Siewierzu i dalej Niegowonice, Sosnowiec i zakończy się w Mierzęcicach. Proszę zapewnić ludzi do rozładunku na Punktach, konwojent będzie się kontaktował telefonicznie.

Dobry Lot - T.Kajdzik


Wyniki Wschowa


Dodano 15 września 2019 o godz. 15:16

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu młodych  nr. 5 Wschowa

 

Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 15 września 2019 o godz. 08:24

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Wschowa o godz. 8.15  Zimno!  Dobry Lot! 

Zegary godz. 13.00  

Odjazd Kabiny na Lot 6 Gubin

Dokładna Informacja po zebraniu w Okręgu.  Uwaga! Jarek Oleksy tel.501438440 zbiera zapisy dla chętnych na Lot Radzionkowski Pyrzyce 

 

 

Dobry Lot! Kajdzik T.


Zmiana lotu Okręgowego - będzie GUBIN !!!


Dodano 12 września 2019 o godz. 08:03

UWAGA !!!   UWAGA !!!  UWAGA !!!  UWAGA !!!

Z uwagi na przesunięcie daty lotu Pyrzyce przez Oddział Radzionków, Okręg Śląsk-Wschód zrezygnował z udziału w tym locie i będzie zorganizowany lot okręgowy gołębi młodych z GUBINA (ponad 350 km) w dniu 22.09.2019 roku. Zarząd Oddziału podjął decyzję, że hodowcy Oddziału Zagłębie, którzy chcą uczestniczyć w tym locie tylko do mistrzostw Oddziałowych, nie będą ponosić żadnych dodatkowych opłat. Za transport wszystkich gołębi, które zostaną zakoszowane przez naszych hodowców opłatę poniesie Oddział ze składek lotowych gołębi młodych w kwocie 1,50 zł/szt. i wszystkie zakosztowane gołębie będą się liczyły do listy oddziałowej.

WAŻNE hodowcy Oddziału Zagłębie są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia w Sekcjach, ilości zaplanowanych do koszowania gołębi na lot GUBIN do dnia 16.09.2019 roku, obojętnie czy będą uczestniczyć w dodatkowych nagrodach, czy tylko do Oddziału ( musimy wiedzieć ile będzie gołębi do podziału klatek, gdyż nie jedzie nasza kabina)

Natomiast hodowcy, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowych mistrzostwach nagrodowych na szczeblu Okręgu Śląsk-Wschód, będą musieli dokonać dodatkowych opłat nagrodowych tj :

- dodatkowa opłata nagrodowa do Okręgu Śląsk-Wschód – 2,50 zł/szt (seria w Okręgu 10/7)

Tylko dodatkowo opłacone gołębie będą się liczyły do list konkursowych nagrodowych w Okręgu Śląsk-Wschód.  

-  do Oddziału typujemy 15 „S” i koszujemy je jako pierwsze 15 gołębi,

- do Okręgu typujemy pierwszą serie (10/7) symbolem „M”, następną serie (10/7) symbolem „1”, następną serie (10/7) symbolem „2” itd.

Przypominam termin zgłoszenia ilości gołębi na lot GUBIN do dnia 16.09.2019 rok (poniedziałek) godz.18.00. Sekcje przekażą do kol. Jacka Dziurkowskiego  łączno ilość zgłoszonych gołębi oraz ilość dodatkowo opłaconych do nagród w Okręgu. PROSIMY , aby zgłoszenia były wiarygodne i uczciwe, gdyż Oddział będzie musiał ponieśc koszty zgłoszonych gołębi, czy bedą brać udział w locie , czy też nie !!!

Za Zarząd - J.Dziurkowski


Wyniki Wrocław-Zakrzów


Dodano 8 września 2019 o godz. 22:31

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu młodych  nr. 4 Wrocław-Zakrzów

 

Uwaga Komunikat


Dodano 8 września 2019 o godz. 14:58

Uwaga! Oddziałowa Komisja Zegarowa przesuwa otwarcie zegarów na godz. 20.00 proszę powiadomić kolegów! 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 8 września 2019 o godz. 11:20

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Wrocław-Zakrzów o godz. 11.05  Dobry Lot! 

Zegary godz. 20.00  

Odjazd Kabiny na Lot 5 Leszno

1. Mierzęcice   godz. 16.00

2. Syberka   godz. 16.45

3. Sielec    godz. 17.30

4. Zagórze    godz. 18.20

5. Niegowonice   godz.19.20

6. Siewierz   godz. 20.00

 

Dobry Lot! Kajdzik T.


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 7 września 2019 o godz. 21:39

Uwaga Lot zostaje skrócony do miejscowości Wrocław-Zakrzów, Zostajemy we Wrocławiu start prawdopodobnie około 12 proszę o cierpliwość 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 7 września 2019 o godz. 12:37

 

Uwaga !!! Ze względu na zapowiadaną kiepską pogodę, po konsultacjach z komisją lotową zadecydowano, że jedziemy, lecz najprawdopodobniej lot trzeba będzie skrócić, jak również start może być opóźniony, raczej w godzinach południowych np. 10.00 czy 12,00.  Decyzja gdzie jedziemy, będzie wieczorem, w ostateczności rano kolejna decyzja. Proszę śledzić komunikaty !!

Dobry Lot - T.Kajdzik          

                                           


Dodatkowe informacje i wytyczne do lotu PYRZECE !!!


Dodano 6 września 2019 o godz. 19:01

 

UWAGA !!!   UWAGA !!!  UWAGA !!!  UWAGA !!!

Po dokonaniu analizy przygotowań do lotu gołębi młodych Pyrzyce 2019, Zarząd Oddziału podjął decyzję, że hodowcy Oddziału Zagłębie, którzy chcą uczestniczyć w tym locie tylko do mistrzostw Oddziałowych, nie będą ponosić żadnych dodatkowych opłat. Za transport wszystkich gołębi, które zostaną zakoszowane przez naszych hodowców opłatę poniesie Oddział ze składek lotowych gołębi młodych w kwocie 1,50 zł/szt. i wszystkie zakosztowane gołębie będą się liczyły do listy oddziałowej.

WAŻNE - hodowcy Oddziału Zagłębie są zobowiązani do wcześniejszego zgłoszenia w Sekcjach, ilości zaplanowanych do koszowania gołębi na lot Pyrzyce do dnia 10.09.2019 roku, obojętnie czy będą uczestniczyć w dodatkowych nagrodach, czy tylko do Oddziału ( musimy wiedzieć ile będzie gołębi do podziału klatek, gdyż nie jedzie nasza kabina)

Natomiast hodowcy, którzy chcą uczestniczyć w dodatkowych mistrzostwach nagrodowych na szczeblu Okręgu Śląsk-Wschód i locie Radzionkowskim, będą musieli dokonać dodatkowych opłat nagrodowych tj :

- dodatkowa opłata nagrodowa do Okręgu Śląsk-Wschód – 2,50 zł/szt (seria w Okręgu 10/7)

- dodatkowa opłata nagrodowa do lotu Radzionkowskiego – 4,00 zł/szt (seria w locie Radzionkowskim 5/5)

Tylko dodatkowo opłacone gołębie będą się liczyły do list konkursowych nagrodowych, oddzielnie w locie nagrodowym w Okręgu Śląsk-Wschód i oddzielnie w locie Radzionkowskim.  

Będzie problem z właściwym typowaniem gołębi, gdyż będą one uczestniczyć w trzech odrębnych współzawodnictwach, na wstępie przyjęto następujące typowanie na podstawie zegarów TauRis :

-  do Oddziału typujemy 15 „S” i koszujemy je jako pierwsze 15 gołębi,

- do Okręgu typujemy pierwszą serie (10/7) symbolem „M”, następną serie (10/7) symbolem „1”, następną serie (10/7) symbolem „2” itd.

- do lotu Radzionkowskiego typujemy pierwszą serie (5/5) symbolem, który jest wolny np. „3”, następną serie (5/5) symbolem „4”, następną serie (5/5) symbolem „5” itd.

Przykład typowania :

1.   PL-0493-19- ……. S  M                      3

2.   PL-0493-19- ……. S  M                      3

3.   PL-0493-19- ……. S  M                      3

4.   PL-0493-19- ……. S  M                      3

5.   PL-0493-19- ……. S  M                      3

6,   PL-0493-19- ……. S  M                           4

7.   PL-0493-19- ……. S  M                           4

8.   PL-0493-19- ……. S  M                           4

9.   PL-0493-19- ……. S  M                           4

10. PL-0493-19- ……. S  M                           4

11. PL-0493-19- ……. S            1                       5

12. PL-0493-19- ……. S            1                       5

13. PL-0493-19- ……. S            1                       5

14. PL-0493-19- ……. S            1                       5

15. PL-0493-19- ……. S            1                       5

16. PL-0493-19- …….                1                              6

17. PL-0493-19- …….                1                              6

18. PL-0493-19- …….                1                              6

19. PL-0493-19- …….                1                              6

20. PL-0493-19- …….                1                              6

21. PL-0493-19- …….                        2                              7

22. PL-0493-19- …….                        2                              7

23. PL-0493-19- …….                        2                              7

24. PL-0493-19- …….                        2                              7

25. PL-0493-19- …….                        2                              7

26. PL-0493-19- …….                        2                                       8

27. PL-0493-19- …….                        2                                       8

28. PL-0493-19- …….                        2                                       8

29. PL-0493-19- …….                        2                                       8

30. PL-0493-19- …….                        2                                       8

Jeżeli w zegarach braknie symboli, można dopisać ręcznie dalsze serie następnymi jeszcze nie użytymi symbolami.

W ten sposób mamy zatypowane : 1 serie 15 do Oddziału, 3 serie po 10 do Okręgu i 6 serii po 5 do lotu Radzionkowskiego.

Jeżeli wynikną jeszcze jakieś zmiany, niezwłocznie powiadomimy hodowców odpowiednim wpisem na stronie internetowej. Przypominam termin zgłoszenia ilości gołębi do dnia 10.09.2019 rok. PROSIMY , aby zgłoszenia były wiarygodne i uczciwe, gdyż Oddział będzie musiał ponieśc koszty zgłoszonych gołębi, czy bedą brać udział w locie , czy też nie !!!

Za Zarząd - J.Dziurkowski


Komunikat lot Okręgowy Pyrzyce 2019 !!!


Dodano 4 września 2019 o godz. 09:48

 

Lot Okręgowy gołębi młodych " P Y R Z Y C E  -  2019"

Zarząd Okręgu Śląsk - Wschód PZHGP, informuje hodowców, że lot okręgowy gołębi młodych z PYRZYC, jest zaplanowany na 22 września 2019 roku. Planowane jest wypuszczenie gołębi razem z lotem Radzionkowskim, aby gołębie mogły brać udział równocześnie w dwóch różnych współzawodnictwach nagrodowych.

Poniżej regulamin uczestnictwa w locie :

 1. W tegorocznym locie gołębi młodych mogą brać udział wyłącznie hodowcy zrzeszeni w Okręgu Śląsk - Wschód. 

2. Punkty wkładań zostaną ustalone w zależności od ilości zgłoszonych gołębi przez poszczególne oddziały, które zgłoszą się do udziału w locie.

3. Lot jest odpłatny : koszt udziału gołębia młodego w locie wynosi 4 zł. Wniesione opłaty zostają w całości przekazane na pokrycie kosztów organizacji lotu, kosztów nagród oraz sporządzenia listy konkursowej.

4. W locie obowiązuje seria 10/7 z całego spisu, wyliczana według bazy konkursowej 25 % z listy okręgowej.

5. Hodowca może zgłosić do udziału w locie nieograniczoną ilość serii.

6. W nagrodach uczestniczą wszystkie zgłoszone serie danego hodowcy.

7. Nagrody:

a) 10 pierwszych gołębi z listy okręgowej zostanie nagrodzonych pucharami,

b) 15 najlepszych serii nagrodami pieniężnymi, wysokość nagród zostanie podana przed lotem w zależności od ilości zgłoszonych gołębi. 

 

UWAGA !!! Hodowcy Oddziału Zagłębie.

Zgodnie z uchwałą Zebrania Przedlotowego Delegatów Oddziału, lot gołębi młodych Pyrzyce jest zaliczany do mistrzostwa oddziałowego w serii typowanej 15/8 i serii szybkościowej 7 pierwszych z całości.  Uczestnictwo w locie jest dodatkowo płatne, minimum 4 zł/szt  !!!

Można jednocześnie uczestniczyć w dwóch współzawodnictwach nagrodowych, Okręgu Śląsk Wschód przy serii typowanej 10/7 i opłacie 4 zł/szt i lotu Radzionkowskiego przy serii typowanej 5/5 i opłacie 5 zł/szt.

Zgłoszenia udziału w locie wraz z opłatami przyjmują Skarbnicy Sekcyjni, a następnie Sekcje przekażą zbiorczo ilości zgłoszonych gołębi do Prezesa J.Dziurkowskiego, w terminie do dnia 10.09.2019 roku (wtorek) godz.16.00, 


Wyniki Rawicz


Dodano 1 września 2019 o godz. 16:33

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu młodych  nr. 3 Rawicz

 

Zebranie Zarządu Oddziału !!!


Dodano 1 września 2019 o godz. 10:30

 

Przypominam, że jutro przypada pierwszy poniedziałek miesiąca, więc w dniu 02.09.2019 roku o godz. 18.00, odbędzie się Zebranie Zarządu Oddziału Zagłębie w Biurze Oddziałowym w Siewierzu.

Proszę przygotować się do merytorycznej dyskusji w sprawach organizacyjnych i lotowych.

Obecność członków Zarządu - OBOWIĄZKOWA !!!

Prezes Zarzadu Oddziału - J.Dziurkowski


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 1 września 2019 o godz. 07:56

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Rawicz o godz. 7.40  dziś kibice na starcie dopisali  Dobry Lot!

 Proszę zadzwonić do potwierdzającego i zapytać dlaczego nasze ptaki są późno wypuszczone zanim zaczniecie mnie obrażać!

 

Zegary godz. 13.00                                                                                                                                                                                                                            

Odjazd Kabiny na Lor 4 Leszno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1. Siewierz odjazd godz. 16.00 (koszowanie od godz.14.00, proszę o punktualność !!)

2. Niegowonice   godz. 16.45

3. Zagórze    godz. 17.30

4. Sielec    godz. 18.20

5. Syberka   godz.19.20

6. Mierzęcice   godz. 20.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dobry Lot! T. Kajdzik

 


Wyniki Milicz


Dodano 25 sierpnia 2019 o godz. 14:59

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu młodych  nr. 2 Milicz


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 25 sierpnia 2019 o godz. 07:41

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Milicz o godz. 7.25  Dobry Lot! 

Zegary godz. 13.00  

Odjazd Kabiny na Lot 3 Rawicz

1. Mierzęcice   godz. 16.00

2. Syberka   godz. 16.45

3. Sielec    godz. 17.30

4. Zagórze    godz. 18.20

5. Niegowonice   godz.19.20

6. Siewierz   godz. 20.00

 

Dobry Lot! Kajdzik T.Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 11