Aktualności


UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 25 marca 2020 o godz. 07:51

 

UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

W zwiazku z nowymi wytycznymi w walce z koronawirusem i zakazem grupowania się ludzi powyżej dwóch osób, Zarząd Oddziału Zagłębie odwołuje termin zbierania spisów gołębi dorosłych i zwiazanych z nimi opłatami do dnia 11.04.2020 roku. Prosimy hodowców o przygotowanie sobie spisów manualnych lub wydruków z zegarów i czekać na nowy komunikat odnośnie przekazania spisów, opłaty związane ze spisami będą zbierane później przed terminem pierwszego lotu. Proszę tą informację przekazać wszystkim kolegom hodowcom w Oddziale. Następny komunikat po 11.04.2020 roku. Proszę wszystkich o przestrzeganie panujących zarządzeń państwowych odnośnie epidemi i bądźmy dobrej myśli !!

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 18 marca 2020 o godz. 08:43

UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zgodnie z komunikatami i zaleceniami Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, podjęto decyzję o odwołaniu Zebrania Przedlotowego Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie, które miało się odbyć w dniu 28.03.2020 roku. Zebranie zostanie zwołane w późniejszym terminie o czym powiadomimy niezwłocznie delegatów w odrębnym komunikacie.

Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Sekcjach.

 

Jednocześnie prosimy hodowców Oddziału Zagłębie o powściągliwość w zaistniałej sytuacji. Nikt obecnie nie jest w stanie określić, czy loty gołębi dorosłych rozpoczną się w wyznaczonych terminach i czy wogóle się odbędą. Musimy się jednak przygotować do lotów i trzeba złożyć spisy gołębi dorosłych na ten sezon. Termin złożenia spisów przez hodowców został już wcześniej określony tj. do 05.04.2020 roku. Należy złożyć spis wszystkich gołębi oddzielnie i jednocześnie w 2 egz. dodatkowy spis 15 gołębi rocznych z obrączkami olimpijskimi do Mistrzostwa Olimpijskiego Derby gołębi rocznych. Jednocześnie należy opłacić składkę lotową od ilości gołębi na spisie w kwocie 7 zł/szt. Spisy należy przekazać w formie manualnej (papierowej). Sekcje mogą przekazać spisy w formie elektronicznej na kostkach do obliczeniowca bezpośrednio, lecz jednocześnie przekazać spisy manualnie do Zarządu Oddziału. Przekazanie spisów do Oddziału wraz z opłatami można dokonać bezpośrednio do skarbnika na Zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 06.04.2020 roku godz.17.00, lub przelać zebrane składki na konto bankowe Oddziału z opisem jaka Sekcja, ile gołębi i jaką kwotę przelewamy. Jeżeli loty się nie odbędą, zebrane składki lotowe zostaną zwrócone hodowcom. W razie pytań i niejasności prosze dzwonić do Prezesa tel. 606410712.

Bądźmy dobrej myśli - Prezes J.Dziurkowski

 


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 marca 2020 o godz. 08:06

 

UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zgodnie z komunikatem i zaleceniami Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu, które miało się odbyć w dniu 21.03.2020 roku. Zebranie zostanie zwołane w późniejszym terminie o czym powiadomimy niezwłocznie delegatów w odrębnym komunikacie.

Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Oddziałach.

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie !!!


Dodano 4 marca 2020 o godz. 09:12

 

UWAGA : zmiana numeru konta bankowego Oddziału do wpłat dla Sekcji. Wcześniej podano nr konta OKO, a ma być nr konta podstawowego. poprawiono na nowy numer :  ING Bank Śląski 59 1050 1591 1000 0022 2732 0906

(przepraszam za pomyłkę)


 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie, informuje, że w dniu 28.03.2020 roku (sobota) o godz. 15.00, w Sali Konferencyjnej Straży Pożarnej  w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie. Podczas Zebranie zostaną przedstawione, omówione i zatwierdzone ważne sprawy lotowe na sezon 2020 roku.

Obecność delegatów jest OBOWIĄZKOWA !!!

Poniżej przedstawiamy Porządek Zebrania oraz Propozycję Zarządu Oddziały dot. mistrzostw i sposobu nagradzania. 

Porządek Zebrania Przedlotowego Delegatów

Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz  – dn. 28.03.2020 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów i hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór 3 osobowej Komisji Wniosków (przyjmowanie ustnych i pisemnych wniosków od delegatów)
 6. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 21.03.2020 roku.
 7. Sprawy organizacyjne Oddziału :
 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 08.04.2020 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 7,00 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności.

( termin ostateczny 05.04.2020 rok (niedziela), w poniedziałek dnia 06.04.2020 roku, Skarbnicy Sekcyjni przekażą zebrane spisy wraz z opłatami do Skarbnika Oddziałowego o godz. 17.00 na Zebraniu Zarządu Oddziału).

 • Omówienie przygotowań do sezonu lotowego zestawu transportowo - kabinowego,
 • Omówienie przedstawionego planu lotów gołębi dorosłych i młodych,
 • Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie systemów współzawodnictwa Oddziałowego i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.
 1. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdego Punktu Wkładań, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie każdego Punktu Wkładań, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.

 

 1. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków, uzasadnień i rozwiązań ich dotyczących, głosowania nad złożonymi wnioskami, zakończenie zebrania.

 

Propozycje Zarządu 

Współzawodnictwa Oddziału 0493 „Zagłębie” na sezon 2020 roku.

 

Gołębie dorosłe :

  1.     Mistrzostwo typowane seria 10/5 ze spisu 50 GMP (tak jak do mistrzostwa GMP) z wszystkich lotów od 100 – 800 km  (lista 25%).

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami /

2.    Mistrzostwo szybkościowe 7 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów od 100 – 800 km, ( lista 25% )

 -  / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodownicy pucharami /

3.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH  z całego spisu, suma punktów pięciu pierwszych roczniaków z każdego lotu do 600 km, (lista 25%)

               - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodownicy pucharami/

4.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH OLIMPIJSKIE (z dodatkowego spisu 15 szt.), na zasadach ogólnopolskich

               - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami/

5.    Generalne Mistrzostwo Polski ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich typowane 10/5 z 10 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

6.    INTERMISTRZOSTWO ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich 5/3 z  11 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

7.    Kategorie : A, B, C, M,  ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodownicy pucharami w każdej kategorii/

Gołębie młode :

  1.   Mistrzostwo typowane seria 15/8 z całego spisu gołębi z wszystkich oddziałowych lotów jednakowo( lista 25%).

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami/

 2.    Mistrzostwo szybkościowe 7 pierwszych z całego spisu z wszystkich oddziałowych lotów jednakowo( lista 25%

           - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodownicy pucharami /

 3.   Mistrzostwo GMP gołębi młodych /na zasadach GMP/ ( lista 20 % )

                - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami /

Mistrzostwo specjalne Oddziału Zagłębie – SUPERMISTRZ 2020 – tylko jedna nagroda dla hodowcy który zdobędzie najniższą sumy miejsc z wszystkich współzawodnictw oddziałowych dorosłych i młodych łącznie z kategoriami,  bez mistrzostwa Rocznych Olimpijskich ( 12 współzawodnictw )

UWAGA : Każdy hodowca, który zakwalifikuje się do nagród, otrzyma tylko jeden puchar z opisem wszystkich zdobytych mistrzostw.

Nagrody dodatkowe :

 1. Z każdego lotu zostaną nagrodzone dyplomami trzy pierwsze gołębie z listy oddziałowej,
 2. Po sezonie zostaną nagrodzone statuetkami  i dyplomami najlepsze lotniki w oddziale :

- 3 najlepsze samce dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze samice dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze roczniaki z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze młode z największą ilością zdobytych punktów,

- po 3 najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M i F młode, z najniższymi ceoficjentami.

UWAGA : wszystkie loty okręgowe Verden (700km), lot Bruksela i lot dodatkowy młodych Słubice, są lotami dodatkowo płatnymi przez hodowców, Oddział nie będzie dopłacał do tych lotów.

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Informacja dot. konta bankowego !!!


Dodano 10 lutego 2020 o godz. 08:49

 

Zarząd Oddziału Zagłębie zwraca się z prośbą do poszczególnych Sekcji, aby w miarę możliwości, wszelkie płatności do Oddziału dokonywać poprzez wpłaty na konto bankowe Oddziału. Dokonaną wpłatę należy dokładnie opisać np." Sekcja Siewierz składka członkowska 50 czł. x 45 zł, składka administracyjno-nagrodowa 49 czł. x 40 zł, składka z obrączek rodowych 2020 - 2100 szt x 1 zł, składka lotowa gołębi dorosłych 2500 szt x 7 zł, przedpłata na obrączki rodowe 2021 - 3500 szt x 1 zł itp." Numer konta bankowego Oddziału Zagłębie został umieszczony na stałe w zakładce "KONTAKT". W dalszym ciągu można również dokonywać wpład tradycyjnie bezpośrednio u Skarbnika Oddziałowego.

 

Konto bankowe Oddziału 0493 Zagłębie:

 

ING Bank Śląski

nr. 59 1050 1591 1000 0022 2732 0906

 

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału !!!


Dodano 4 lutego 2020 o godz. 12:50

 
Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 03.02.20 roku.
 
 
 
1. Podjęto stosowne uchwały i przyjęto 8 nowych członków do Oddziału Zagłębie.
 
2. Podjęto Uchwałę o zwolnieniu z dodatkowej składki administracyjno-nagrodowej dla hodowców, którzy są tylko członkami oddziału, a wogóle nie lotują gołębiami (nie oddają spisów gołębi dorosłych i młodych w danym roku). Uchwała obowiązuje do końca kadencji obecnego Zarządu.
 
3. Ustalono termin posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wraz z Zarządem Oddziału na dzień 08.02.2020 roku (sobota) godz. 11.00 w Biurze Oddziałowym w Siewierzu. Prosimy o powiadomienie członków Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Zarządu Oddziału.
 
 
Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału Zagłębie !!!


Dodano 4 lutego 2020 o godz. 12:21

Informujemy wszystkich delegatów z poszczególnych Sekcji, że w dniu 22.02.2020 roku ( sobota ) o godz.15.00 w sali konferencyjnej OSP Siewierz przy Rynku, zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE.

Na zebranie zapraszamy wszystkich delegatów wybranych w Sekcjach Oddziału 0493 Zagłębie. W załączeniu podajemy do wiadomości delegatów Porządek Zebrania.

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczego

Delegatów Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz – dn. 22.02.2020 roku

 

1.   Przywitanie przybyłych delegatów, uczczenie minutą ciszy zmarłych hodowców.

2.   Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolantów,

3.   Przedstawienie porządku zebrania  i jego zatwierdzenie,

4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów,       stwierdzenie ważności zebrania ).

5. Wybór Komisji Wniosków ( 3 osoby, przyjmowanie pisemnych i ustnych wniosków od delegatów ),

6.   Sprawozdanie Zarządu Oddziału z działalności za rok 2019.

7.   Dyskusja nad sprawozdaniami,

8.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

9.   Sprawozdanie Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

10. Złożenie wniosku o absolutorium dla Zarządu Oddziału za rok sprawozdawczy 2019,  głosowanie nad absolutorium,

11. Przedstawienie preliminarza budżetowego Oddziału 0493 Zagłębie na rok 2020, wnioski delegatów do preliminarza, głosowanie delegatów nad przyjęciem preliminarza,

12. Przedstawienie przez Komisje Wniosków treści złożonych wniosków przez delegatów do Komisji, przedstawienie uzasadnień do złożonych wniosków, głosowanie delegatów nad złożonymi wnioskami,

13. Zakończenie zebrania.

 

UWAGA !!! : wszelkie wnioski dotyczące spraw lotowych, współzawodnictw oddziałowych, sposobu nagradzania hodowców na rok 2020, będą rozpatrywane i głosowane na Przedlotowym Walnym Zebraniu Delegatów.

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 16 stycznia 2020 o godz. 18:33

 

 

    POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH

   Zarząd  Oddziału 0493 „ Z A G Ł Ę B I E ”

42 – 470 Siewierz ul. Słowackiego 2a

__________________________________________________________________________________________

Siewierz dnia 07.01.2020 roku

K O M U N I K A T    NR  1/2020

Zarządu Oddziału PZHGP 0493 Zagłębie

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 07.01.2020 roku podjęto następujące uchwały :

 1. Uchwalono stałe terminy Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w biurze Oddziałowym w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Godziny rozpoczęcia zebrań : w miesiącach I, II, III, IV, X, XI, XII,  godz. 17.00, a w miesiącach V, VI, VII, VIII, IX godz. 19.00. Na zebrania Zarządu Oddziału Zagłębie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zagłębie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.
 1. Sekcje przekażą w terminie do dnia 15.04.2020 rok, wykazy swoich członków z podaniem dokładnych adresów hodowców. Wykazy prosimy składać osobiście u V-ce Prezesa ds. Finansowych Oddziału, z jednoczesnym dokonaniem opłaty składki członkowskiej oraz składki administracyjno-nagrodowej. Składka członkowska na rok 2020 wynosi 45 złotych z podziałem –  25 zł – Oddział, 10 zł – Okręg, 10 zł – Zarząd Główny. Uzupełniający wykaz członków nowo wstępujących w II półroczu, prosimy przekazać do dnia 30.09.2020 roku wraz z uchwalonymi składkami. Prosimy Zarządy Sekcji o podanie pełnych swoich adresów oraz numerów telefonów. Jednocześnie na wykazie prosimy podać pełny adres punktu wkładania gołębi.
 1. Zgodnie z Rozdziałem II pkt.2 ust. H Regulaminu Lotowo-Zegarowego Uchwalono podział opłat lotowych w Oddziale Zagłębie na rok 2020, które przedstawią się następująco :          1 - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) i 2 -składka lotowo-kabinowa ( od ilości gołębi na spisie). Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki administracyjno - nagrodowej na rok 2020 :

      - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) - 40 złotych płatna wraz  ze składką członkowską,

- składka lotowo - kabinowa ( od ilości gołębi na spisie) została uchwalona i wynosi : gołębie dorosłe składka po 7.00 zł od każdej sztuki ze spisu gołębi,  a od gołębi młodych składka po 3.00 zł od każdej sztuki ze spisu. Termin płatności składek lotowo – kabinowym w momencie oddania spisów gołębi dorosłych i młodych. Termin płatności składki administracyjno-nagrodowej w momencie opłacania składki członkowskiej.

 1. Podjęto Uchwałę o pobieraniu składki wpisowej od nowo wstępujących członków na rok 2020 w kwocie 10 zł.
 1. Opłata od wniesienia oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej została uchwalona na kwotę 100 złotych.
 1. Składka w Oddziale Zagłębie na obrączki rodowe w roku 2020 została uchwalona na kwotę 1,00 zł/szt.
 1. Przedpłaty na obrączki rodowe na rok 2021 zostały uchwalone na 1,00 zł/szt.  W związku z tym każda Sekcja zbiera przedpłaty od swoich hodowców na obrączki 2021 roku – przedpłata wynosi 1,00 zł/szt. Zebrane zamówienia i przedpłaty Skarbnicy Sekcyjni przekażą do Skarbnika Oddziałowego w terminie: do 22.02.2020 roku.
 1. W terminie do 03.02.2020 roku, każda Sekcja przekaże do Zarządu Oddziału protokoły z Zebrań Sprawozdawczych Sekcji wraz z informacją rozliczenia finansowego.
 1.  Ustalono termin Zebrania Sprawozdawczo Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie na dzień 22.02.2020 rok (sobota) g. 15.00 w Sali konferencyjnej Remizy OSP Siewierz przy Rynku.

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Nawrot                                                    Prezes – Jacek Dziurkowski

 


Zebranie Sprawozdawcze Sekcji Sosnowiec !!!


Dodano 8 stycznia 2020 o godz. 16:18

 

W dniu 19.01.2020 roku (niedziela) o godz. 10.00 w Budynku Organizacji Pozarządowych ul. Kościuszki w Sosnowcu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Sosnowiec.

Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Sosnowiec o terminie Zebrania.

Prezes Sekcji Sosnowiec  - Władysław Sosiński


Zebranie Seckji Siewierz !!!


Dodano 8 stycznia 2020 o godz. 08:43

 

W dniu 18.01.2020 roku (sobota) o godz.15.00 w Biurze Oddziałowym Dom Kultury w Siewierzu, odbędzie się zebranie sprawozdawcze członków Sekcji Siewierz. Obecność członków Sekcji obowiązkowa.

Proszę powiadomić kolegów hodowców Sekcji Siewierz o terminie Zebrania.

Prezes Sekcji Siewierz  - Jacek Dziurowski


Życzenia Świąteczno Noworoczne !!!


Dodano 17 grudnia 2019 o godz. 20:43

 

Dużo zdrowia i radości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku 2020, dla wszystkich hodowców gołębi pocztowych,

życzy 

Zarząd Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE

 


Informacja z Zebrania, Plany Lotow na 2020 !!!


Dodano 3 grudnia 2019 o godz. 09:23

 

Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 02.12.2019 roku.

Na podstawie Regulaminu Lotowo-Zegarowego PZHGP Rozdział I pkt. 5c, Zarząd Oddziału Zagłębie podaje do wiadomości hodowców, kompletny Plan Lotów gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.

W zakładce Dokumenty znajduje się wykaz odległości do poszczególnych hodowców.

Gołębie dorosłe :

Loty do Mistrzostwa Oddziału, Rejonu, Okręgu, kategorii ABCM, GMP, Inter. i Olimp. DERBY

lp.

Data lotu

Dzień tygodnia

Miejscowość

Odległość w  km

Kat.

Rodzaj listy konkursowej

1

26.04.2020

Niedziela

Namysłów

125 km

A + Olimp.

Oddziałowa do kategorii i Olimp.

2

03.05.2020

Niedziela

Ścinawa

220 km

A + Olimp.

Oddziałowa do kategorii i Olimp.

3

10.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 1

301 km

A + B + Inter

 + Olimp.

Oddziałowa do kategorii , Intermistrz. i Olimp.

4

17.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 2

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

5

24.05.2020

Niedziela

Zielona Góra 3

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

6

31.05.2020

Niedziela

Brandenburg 1 – Niemcy

495 km

Okręgowy

B+C+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

7

07.06.2020

Niedziela

Brandenburg 2 – Niemcy

495 km

Okręgowy

B+C+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

8

13.06.2020

Sobota

VERDEN 1 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+

Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,  Inter. i GMP

9

21.06.2020

Niedziela

Zielona Góra 4

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

10

28.06.2020

Niedziela

Rathenow 1 – Niemcy

525 km

Okręgowy

C+GMP+Inter + Olimp.

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. , GMP i Olimp.

11

04.07.2020

Sobota

VERDEN 2 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M+GMP+

Inter

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,  Inter. i GMP

12

12.07.2020

Niedziela

Zielona Góra 5

301 km

A+B+GMP+

Inter + Olimp.

Oddziałowa do kategorii, GMP, Interm. i Olimp.

13

19.07.2020

Niedziela

Rathenow 2 – Niemcy

525 km

Okręgowy

C+GMP+Inter

Oddziałowa lub Rejonowa

do kategorii, Inter. i GMP

14

25.07.2020

Sobota

VERDEN 3 /Niemcy/

730 km

Okręgowy

C+M

Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa do kategorii,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loty kat. A – 7, kat. B – 7, kat. C – 7, kat. M – 3.

Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 95 – 420 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.

Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 285 – 630 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.

Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach pow. 475 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konk. w lotach pow. 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.

 

Loty dorosłe dodatkowe, nagrodowe, płatne

1

13.06.2020

Sobota

Dublowany 300 km z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

2

04.07.2020

Sobota

Dublowany 300 km z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

3

25.07.2020

Sobota

Bruksela-Bierges /Belgia/

1050 km

Narodowy

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

Lista Okręgowa (gołębie z 50-tki mogą zaliczyć lot do MP w kat. C i M)

 

4

25.07.2020

Sobota

Dublowany 300 km  z lotem 700 dla chętnych w całym Okręgu

301 km

Lot Dodatkowy

Płatny-Okręgowy

A + B

Sekcyjna, Oddziałowa , Rejonowa lub Okręgowa  tylko do Wystaw w katem.

 

Gołębie młode :

 

 

08/09.08.2020

Sobota/Niedziela

Podlot

 70km

-

1

16.08.2020

Niedziela

Namysłów

125 km

Mistrzo.Oddziału

GMP-

2

23.08.2020

Niedziela

Masłów

175 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

3

30.08.2020

Niedziela

Ścinawa

220 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

4

06.09.2020

Niedziela

Wschowa

250 km

Mistrzo.Oddziału

GMP -

5

13.09.2020

Niedziela

Zielona Góra

300 km

Mistrzo.Oddziału

 

 

Loty młode dodatkowe, nagrodowe, płatne

6

19/20.09.2020

Sobota/Niedziela

SŁUBICE

370 km

Okręgowy

Dodatkowy

Nagrodowy Okręg

 

7

19/20.09.2020

Sobota/Niedziela

PYRZYCE

410 km

Dodatkowy

Nagrodowy Radzionków

 

Wszystkie opisane wyżej loty zostaną umieszczone w planach lotów gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Okręgu !!!


Dodano 27 listopada 2019 o godz. 19:59

 

Przekazuję dla informacji, hodowcom Oddziału Zagłębie, komunikat Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód dot. lotów okręgowych na rok 2020.

 


Informujemy kolegów hodowców Okręgu Śląsk-Wschód, że w dniu 26.11.2019 roku podczas Zebrania Zarządu Okręgu, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów, zostały uchwalone Loty Okręgowe na rok 2020, ze wspólnego startu całego Okręgu Śląsk-Wschód, z których zostanie rozegrane Mistrzostwo Okręgu :

1 - 31.05.2020 roku - Brandenburg 1 (Niemcy) pow. 475 km,

2 - 07.06.2020 roku - Brandenburg 2 (Niemcy) pow. 475 km,

3 - 13.06.2020 roku (sobota)– VERDEN 1 (Niemcy) pow. 700 km,

4 - 28.06.2020 roku - Rathenow 1 (Niemcy) pow. 500 km,

5 - 04.07.2020 roku (sobota) – VERDEN 2 (Niemcy) pow. 700 km,

6 - 19.07.2020 roku – Rathenow 2 (Niemcy) pow. 500 km,

7 - 25.07.2020 roku (sobota)– VERDEN 3 (Niemcy) pow. 700 km

 

Ponadto zostały również uchwalone Loty Okręgowe – dodatkowe, nagrodowe :

1 - 25.07.2020 roku – Lot Narodowy BRUKSELA-Bierges (Belgia) – pow. 1.000 km,

2 - 19/20.09.2020 roku – lot gołębi młodych SŁUBICE – pow. 370 km

Dla uatrakcyjnienia lotów, pod patronatem Okręgu Śląsk-Wschód, została zaakceptowana propozycja zorganizowania dodatkowych lotów okręgowych z odległości 300 km, które były by dublowane z lotami maraton i tak :

1 – 13.06.2020 rok (sobota)– lot dodatkowy – pow. 300 km (zaliczany do wystaw w kat. A i B)

2 – 04.07.2020 rok (sobota)– lot dodatkowy – pow. 300 km (zaliczany do wystaw w kat. A i B)

3 – 25.07.2020 rok (sobota)– lot dodatkowy – pow. 300 km (zaliczany do wystaw w kat. A i B)

W lotach tych mógłby uczestniczyć każdy hodowca Okręgu Śląsk-Wschód, były by one dodatkowo płatne przez każdego uczestnika indywidualnie przy koszowaniu. Oddziały musiały by umieścić te loty w swoich Planach Lotów na 2020 rok. Z lotów tych były by do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody i sporządzono by odrębne mistrzostwo z tych lotów z list okręgowych ( sponsor). Dokładne zasady organizacji tych lotów zostaną podane w terminie późniejszym.

 

Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, zaprasza wszystkich hodowców i sympatyków do odwiedzenia naszej Wystawy Okręgowej, która odbędzie się w dniach 14 i 15.12.2019 roku w Hali Expo Silesia Sosnowiec ul. Braci Mieroszewskich 124.

 

 

Za Zarząd Okręgu - Sekretarz J.Dziurkowski

 

 


Dodano zdjęcia z rozdania nagród i Balu Mistrzów !!!


Dodano 20 listopada 2019 o godz. 16:47

 

 W zakładce Galeria Zdjęć, dodano nowe zdjęcia z rozdania nagród i Balu Mistrzów Oddziału Zagłębie, który odbył się 16.11.2019 roku. Imprezę możemy zaliczyć do udanych i zapraszamy wszyskich w przyszłym roku.


Przypomnienie o terminie złożenia deklaracji do Wystawy Okręgowej !!!


Dodano 17 listopada 2019 o godz. 13:50

 

Przypominam kolegą hodowcą Oddziału Zagłębie o terminie złożenia deklaracji uczestnictwa gołębi w Wystawie Okręgowej. Proszę deklaracje złożyć do dnia 22.11.2019 roku do kol. Jacka Dziurkowskiego, który przekaże zbiorczo wszystkie deklaracje z Oddziału do Okręgu. Na dzień dzisiejszy zostało złożonych 58 deklaracji uczestnictwa w Wystawie.

Dobry Lot - J.Dziurkowski


Program Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów !!!


Dodano 11 listopada 2019 o godz. 08:46

 

Program Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów 2019 rok

Oddziału 0493 Zagłębie dnia 16.11.2019 rok (sobota)

Restauracja  „F I N E Z J A” – Kuźnica Podleśna 19

 

- godz. 17.30 rozpoczęcie Zebrania Polotowego i Balu Mistrzów, powitanie przybyłych hodowców i zaproszonych gości. Rozdanie nagród dla najlepszych hodowców i najlepszych gołębi Oddziału Zagłębie za sezon 2019 roku, w tym czasie kawa, herbata, ciasta, słodycze, napoje.

- ok. godz. 19.00 - Kolacja ( rolada wołowa, kluski śląskie, surówki), następnie zimna płyta ( 23 rodzaje różnych przekąsek)

- ok. godz. 21.00 – Finał Loterii Fantowej, można wygrać gołębie od czołowych hodowców Oddziału Zagłębie i nie tylko, akcesoria i produkty do hodowli gołębi oraz inne atrakcyjne nagrody.

- ok. godz. 23.00 - drugi ciepły posiłek dla uczestników (strogonof).

Cały czas zabawa przy muzyce zespołu DRAKA (do godz. 2.00).

 

Z A P R A S Z A M Y

 


Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec 2019 !!!


Dodano 1 listopada 2019 o godz. 18:47

Informuję kolegów hodowców Oddziału Zagłębie, że Wystawa Okręgowa odbędzie się na naszym terenie w Expo Silesia w Sosnowcu. W związku z tym jesteśmy zobowiązani do wystawienia licznej reprezentacji naszego Oddziału. Proszę więc kolegów hodowców Oddziału Zagłębie o wypełnienie deklaracji uczestnictwa gołębi do Wystawy i przekazanie ich do kol. Jacka Dziurkowskiego w ostatecznym terminie do dnia 22.11.2019 roku (piątek). Opłata uczestnistwa gołębia w Wystawie wynosi 5 zł. Druk deklaracji uczestnictwa umieszczono do pobrania w zakładce DOKUMENTY-DRUKI.

 

 

 

 

 

 

K O M U N I K A T

Zarząd  PZHGP Okręgu Śląsk  Wschód

informuje, że w dniach 14- 15 grudnia 2019 roku

odbędzie się Wystawa Okręgowa w Hali Expo Silesia Sosnowiec przy ul. Braci Mieroszewskich 124.

Wystawie naszej będzie towarzyszyła Regionalna Wystawa

Gołębi Rasowych, Królików i Drobnego Inwentarza.

Program wystawy:

14-12- 2019  -  od  08,00  do  18,00  zwiedzanie wystawy

11.00 – Otwarcie wystawy i przywitanie gości.

11.30 -  dekoracja Mistrzów Okręgu

15-12- 2019  -  od  07,00  do 14,00  zwiedzanie wystawy

Przyjmowanie gołębi:  w  dniu  12-12-2019 (czwartek)

w godzinach  16.00-18.00.

Odbiór  gołębi w dniu  15-12- 2019 po godzinie 14.00

 

Regulamin wystawy:

Deklaracje uczestnictwa gołębi Oddziały zbiorczo złożą  w nieprzekraczalnym terminie do  123.11.2019  do okręgowego obliczeniowca Marka Mosór.

W kategoriach wystawowych obowiązują listy konkursowe z lat 2018 - 2019 na bazie konkursowej 20 %.

Opłatę ustala się  w wysokości   5 zł   od  zgłoszonego gołębia .

W każdej klasie nagradzane będzie 20% gołębi .

Na nagrody ustalono fundusz  z podziałem na

klasy standard , sportowe i wyczynowe :

I nagroda 40 zł, II nagroda 30 zł, III nagroda i następne 20 zł.

Podczas Wystawy zostanie przeprowadzone współzawodnictwo między Oddziałami o tytuł "Mistrza Wystawy Okręgowej 2019 roku". Zostaną nagrodzone pucharami trzy najlepsze Oddziały.

Gołębie zakwalifikowane do reprezentacji i dostarczone na Wystawę Ogólnopolską zostaną dodatkowo  nagrodzone kwotą  50 zł .

 

Serdecznie zapraszamy do wystawiania

gołębi i zwiedzania wystawy.

 

Poniżej  klasy wystawowe  i  warunki  udziału

Wystawa Okręgowa Expo Silesia Sosnowiec  - 2019 :

                       

Klasy wystawowe

 

Lata

Minimum

 

Warunek

Km

Nagradzane

za wynik

Za standard

Standard Olimpijski -Samce

1-a

2018 + 2019

2500 kkm

2019-minimum 750 kkm

powyżej 100

------------

---

1

Standard Olimpijski -Samice

1-b

2018 + 2019

2000 kkm

2019-minimum 600 kkm

powyżej 100

------------

---

0

Sport A

2

2018 + 2019

1500 kkm

10 konkursów

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B

3

2018 + 2019

2800 kkm

8 konkursów

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C

4

2018 + 2019

3300 kkm

6 konkursów

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport D

5

2018 + 2019

3500 kkm

11 konkursów

 

coefficjent

wspólne

1 i 0

 

 

 

   w tym

 3- 5 konk.

100-400

 

 

 

 

 

 

   w tym

 2- 6 konk.

300-600

 

 

 

 

 

 

   w tym

 1- 3 konk.

powyżej 500

 

 

 

Sport E-Maraton

6

2018 + 2019

2800 kkm

4 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport - wyczyn samczyki i samiczki

7

2018 + 2019

3500 kkm

------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport  H – dorosłe

8

2019

1800 kkm

6 konkursów

powyżej 300

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  G – roczne

9

2019

500 kkm

5 konkursów

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Nowa Kategoria

Sport I – dorosłe i roczne

10

2019

1800 kkm

3 konkursów

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Wyczyn z roku dorosłe samce i samice

11

2019

1750 kkm

-------------------

powyżej 100

kkm

wspólne

1 i 0

Sport A z roku

12

2019

360 kkm

3 konkursy

100-400

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport B z roku

13

2019

900 kkm

3 konkursy

300-600

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport C z roku

14

2019

1500 kkm

3 konkursy

powyżej 500

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport M z roku

15

2019

1400 kkm

2 konkursy

powyżej 700

coefficjent

wspólne

1 i 0

Sport  F – młode

16

2019

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

coefficjent

wspólne

1 i 0

Standard - Samczyki Młode 2019

17a

2019

300 kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

1

Standard - Samiczki Młode 2019

17b

2019

300kkm

3 konkursy

powyżej 100

---

---

0

 

           


Zebranie Polotowe - Bal Mistrzów 2019 !!!!


Dodano 9 października 2019 o godz. 08:39

 

Zgodnie z Uchwałą Delegatów i wcześniejszymi ustaleniami, Zarząd Oddziału Zagłębie, organizuje Polotowe Zebranie Oddziałowe, połączone z BALEM MISTRZÓW, które odbędzie się w dniu 16.11.2019 roku (sobota) godz.17.30 w Restauracji " F I N E Z J A" Kuźnica Podleśna 19. Podczas spotkania zostaną wręczone zdobyte nagrody dla Mistrzów i Przodowników za sezon lotowy gołębi dorosłych i młodych 2019 roku, a całość spotkania zakończymy zabawą taneczną do późnych godzin nocnych.

Szanowni Koledzy, Mistrzowie i Przodownicy, będzie to nasze Święto, kończące trudny sezon 2019 roku. Radujmy się z uzyskanych wyników, zaprośmy na Bal swoje Żony, Narzeczone, Kolegów i Przyjaciół, niech to spotkanie będzie podziękowaniem za uzyskane wyniki i cały trud włożony w ich przygotowanie.

Koszt uczestnictwa wynosi 85 zł od osoby (pełne wyżywienie + zespół muzyczny DRAKA). Zapisy przyjmują Prezesi i Skarbnicy w Sekcjach, ostateczny termin zgłoszeń do dnia 04.11.2019 roku ( zebranie Zarządu Oddziału).

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH ZAPRASZAMY

 

Zdobyte nagrody przez hodowców w Oddziale 0493 Zagłębie w 2019 roku:

 

 1. Nowak Grażyna

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

Mistrz

65 konk 3138,37 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

Mistrz

128 konk 5882,90 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

I V-ce Mistrz

91 konk 4359,53 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

6 Przodownik

49 konk 2029,47 pkt

- Mistrzostwo kat.A

2 Przodownik

ceof. 332,25

- Mistrzostwo kat.B

I V-ce Mistrz

ceof. 159,75

- Mistrzostwo kat.C

2 Przodownik

ceof. 561,49

- Mistrzostwo kat.M

Mistrz

ceof. 86,72

- Generalne Mistrzostwo Polski

I V-ce Mistrz

1820,29 pkt

- Intermistrzostwo

Mistrz

ceof. 488,495

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

II V-ce Mistrz

42 konk 1707,34 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

II V-ce Mistrz

57 konk 2332,54 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

1 Przodownik

22 konk 802,55 pkt

 

 

 

 

 1. Bakiera Piotr

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

1 Przodownik

60 konk 2880,11 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

2 Przodownik

126 konk 5682,77 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

Mistrz

91 konk 4363,10 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

7 Przodownik

50 konk 1990,91 pkt

- Mistrzostwo kat.A

I V-ce Mistrz

ceof. 170,13

- Mistrzostwo kat.B

2 Przodownik

ceof. 261,71

- Mistrzostwo kat.C

Mistrz

ceof. 58,01

- Mistrzostwo kat.M

3 Przodownik

ceof. 289,02

- Generalne Mistrzostwo Polski

Mistrz

1845,74 pkt

- Intermistrzostwo

I V-ce Mistrz

ceof. 642,111

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

2 Przodownik

39 konk 1542,56 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

4 Przodownik

19 konk 692,87 pkt

 

 1. Kajdzik Tomasz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

2 Przodownik

60 konk 2834,20 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

II V-ce Mistrz

128 konk 5787,55 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

1 Przodownik

91 konk 4281,73 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

3 Przodownik

52 konk 2121,12 pkt

- Mistrzostwo kat.A

II V-ce Mistrz

ceof. 187,99

- Mistrzostwo kat.B

3 Przodownik

ceof. 365,54

- Mistrzostwo kat.C

I V-ce Mistrz

ceof. 377,74

- Generalne Mistrzostwo Polski

II V-ce Mistrz

1789,39 pkt

- Intermistrzostwo

5 Przodownik

ceof. 886,869

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

7 Przodownik

36 konk 1387,60 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

1 Przodownik

57 konk 2328,43 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

II V-ce Mistrz

22 konk 811,48 pkt

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

4 Przodownik

 4 konk. ceof. 519,92

 

 1. Kocot Jacek i Eugeniusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

5 Przodownik

60 konk 2736,00 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

I V-ce Mistrz

128 konk 5837,91 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

8 Przodownik

90 konk 4132,22 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

II V-ce Mistrz

55 konk 2256,94 pkt

- Generalne Mistrzostwo Polski

2 Przodownik

1735,20 pkt

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

16 Przodownik

33 konk 1256,38 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

6 Przodownik

57 konk 2229,76 pkt

 

 1. Morel Team MB

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

Mistrz

47 konk 1989,67 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

Mistrz

57 konk 2393,03 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

Mistrz

24 konk 954,60 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

I V-ce Mistrz

52 konk 2284,88 pkt

- Mistrzostwo kat. B

II V-ce Mistrz

ceof. 169,56

- Intermistrzostwo

1 Przodownik

ceof. 476,857

 

 1. Ślusarczyk Edward i Robert

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

13 Przodownik

57 konk 2476,00 pkt

- Mistrzostwo kat.A

5 Przodownik

ceof. 524,50

- Generalne Mistrzostwo Polski

1 Przodownik

1778,39 pkt

- Intermistrzostwo

II V-ce Mistrz

ceof. 1771,887

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

I V-ce Mistrz

45 konk 1783,04 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

I V-ce Mistrz

57 konk 2339,94 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

I V-ce Mistrz

22 konk 836,53 pkt

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

Mistrz

12 konk. ceof. 1156,15

 

 1. Nowak Leszek

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

3 Przodownik

59 konk 2777,82 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

1 Przodownik

127 konk 5744,55 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

II V-ce Mistrz

91 konk 4282,11 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

Mistrz

54 konk 2289,57 pkt

- Mistrzostwo kat.A

4 Przodownik

ceof. 479,81

- Mistrzostwo kat.B

Mistrz

ceof. 140,23

- Mistrzostwo kat.C

3 Przodownik

ceof. 577,26

- Intermistrzostwo

4 Przodownik

ceof. 794,922

 

 1. Augustyniak Dariusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

I V-ce Mistrz

63 konk 3038,84 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

4 Przodownik

127 konk 5619,31 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

2 Przodownik

91 konk 4266,12 pkt

- Mistrzostwo kat.M

II V-ce Mistrz

ceof. 173,07

 

 1. Seget Henryk

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

II V-ce Mistrz

63 konk 2916,07 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

6 Przodownik

127 konk 5541,33 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

4 Przodownik

91 konk 4174,49 pkt

- Mistrzostwo kat.M

2 Przodownik

ceof. 274,39

- Generalne Mistrzostwo Polski

5 Przodownik

1716,78 pkt

 

 1. Stępień Dariusz

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

5 Przodownik

128 konk 5557,01 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

5 Przodownik

91 konk 4166,24 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

8 Przodownik

51 konk 1978,78 pkt

- Mistrzostwo kat.M

I V-ce Mistrz

ceof. 158,24

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

10 Przodownik

33 konk 1344,75 pkt

 

 1. Trela Artur

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

4 Przodownik

60 konk 2749,06 pkt

- Mistrzostwo kat.A

1 Przodownik

ceof. 299,60

- Mistrzostwo kat.C

II V-ce Mistrz

ceof. 490,84

- Intermistrzostwo

3 Przodownik

ceof. 590,160

 

 1. Flak Arkadiusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

18 Przodownik

54 konk 2417,57 pkt

- Mistrzostwo kat.M

1 Przodownik

ceof. 318,39

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

4 Przodownik

37 konk 1414,03 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

9 Przodownik

55 konk 2171,13 pkt

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

I V-ce Mistrz

8 konk. ceof. 612,94

 

 1. Kuczera Artur i Eugeniusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

14 Przodownik

52 konk 2472,90 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

3 Przodownik

91 konk 4224,92 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

4 Przodownik

52 konk  2051,34 pkt

- Mistrzostwo kat.M

4 Przodownik

ceof. 299,08

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

14 Przodownik

33 konk 1290,61 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

10 Przodownik

55 konk 2171,13 pkt

 

 1. Pierzchała Piotr

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

3 Przodownik

34 konk 1466,36 pkt

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

II V-ce Mistrz

4 konk. ceof. 158,27

- Intermistrzostwo

2 Przodownik

ceof. 530,697

- Mistrzostwo kat.A

3 Przodownik

ceof. 407,79

 

 1. Gawron Paweł

- Mistrzostwo kat. A

Mistrz

ceof. 160,15

- Mistrzostwo kat. B

1 Przodownik

ceof. 237,85

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

13 Przodownik

33 konk 1296,70 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

8 Przodownik

55 konk 2185,45 pkt

 

 1. Stankiewicz Ryszard

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

10 Przodownik

54 konk 2504,53 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

3 Przodownik

128 konk 5621,45 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

6 Przodownik

89 konk 4027,88 pkt

- Mistrzostwo kat.C

4 Przodownik

ceof. 584,68

- Mistrzostwo kat.M

1 Przodownik

ceof. 182,71

 

 1. Brzykcy Zygmunt

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

17 Przodownik

54 konk 2419,79 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

9 Przodownik

125 konk 5383,17 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

10 Przodownik

89 konk 4027,88 pkt

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

10 Przodownik

49 konk 1935,59 pkt

 

 1. Gadula Jarosław

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

6 Przodownik

58 konk 2668,20 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

8 Przodownik

126 konk 5422,97 pkt

 

 1. Gruszka Mariusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

7 Przodownik

53 konk 2638,26 pkt

- Generalne Mistrzostwo Polski

3 Przodownik

1721,31 pkt

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

12 Przodownik

34 konk 1303,18 pkt

 

 1. Płaczek Andrzej

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

8 Przodownik

55 konk 2569,56 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

7 Przodownik

121 konk 5355,02 pkt

 

 1. Bańka Andrzej

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

9 Przodownik

55 konk 2529,29 pkt

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

18 Przodownik

28 konk 1037,06 pkt

 

 1. Majchrzak Janusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

11 Przodownik

52 konk 2495,35 pkt

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

1 Przodownik

 4 konk. ceof. 328,79

 

 1. August Włodzimierz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

12 Przodownik

54 konk 2478,92 pkt

 

 1. Kocot Jan

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

15 Przodownik

54 konk 2465,57 pkt

- Mistrzostwo Gołębi rocznych-

1 Przodownik

55 konk 2227,41 pkt

 

 1. Baran Dariusz

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

16 Przodownik

53 konk 2461,67 pkt

- Generalne Mistrzostwo Polski

4 Przodownik

1717,22 pkt

 

 1. Staśko Krzysztof

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

19 Przodownik

54 konk 2414,43 pkt

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

9 Przodownik

89 konk 4063,47 pkt

 

 1. Kamiński Bogusław

- Mistrzostwo dorosłe typowane 10/5

20 Przodownik

51 konk 2392,01 pkt

- Mistrzostwo kat.B

5 Przodownik

ceof. 443,31

- Mistrzostwo kat.C

1 Przodownik

ceof. 492,88

 

 1. Grzybowski Andrzej

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z 50GMP

7 Przodownik

91 konk 4139,49 pkt

 

 1. Oleksy Jarosław

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

9 Przodownik

49 konk 1941,93 pkt

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

19 Przodownik

28 konk 1119,80 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

4 Przodownik

57 konk 2276,46 pkt

 

 1. Musiałek Edward

- Mistrzostwo dorosłe szybkościowe z całości

10 Przodownik

121 konk 5355,02 pkt

 

 1. Ogórek Jan i Kowalik F

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

2 Przodownik

55 konk 2189,01 pkt

 

 1. Kania Marek

- Mistrzostwo Gołębi Rocznych

5 Przodownik

52 konk 2046,05 pkt

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

17 Przodownik

30 konk 1226,21 pkt

 

 1. Wojdas Arkadiusz

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

1 Przodownik

39 konk 1617,81 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

3 Przodownik

57 konk 2304,74 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

3 Przodownik

19 konk 724,87 pkt

 

 1. Jaworski Mariusz

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

5 Przodownik

36 konk 1408,84 pkt

- Mistrzostwo Polski Młodych

2 Przodownik

21 konk 759,80 pkt

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

2 Przodownik

4 konk. ceof. 346,89

 

 1. Milewski Robert

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

6 Przodownik

37 konk 1393,93 pkt

 

 1. Góral S i Nędza S

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

8 Przodownik

35 konk 1377,26 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

5 Przodownik

57 konk 2243,13 pkt

 

 1. Jaskowiak - Jarosz

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

9 Przodownik

35 konk 1364,64 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

7 Przodownik

57 konk 2213,31 pkt

 

 1. Makuch Marta

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

11 Przodownik

31 konk 1307,37 pkt

- Mistrzostwo kat. B Dorosłych

4 Przodownik

ceof. 441,48

 

 1. Solipiwko Łukasz

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

15 Przodownik

33 konk 1284,17 pkt

- Mistrzostwo młode szybkościowe z całości

2 Przodownik

57 konk 2311,85 pkt

 

 1. Dziuba Grzegorz

- Mistrzostwo młode typowane 15/8

20 Przodownik

28 konk 1037,06 pkt

 

 1. Krawczyk Michał

- Mistrzostwo Polski Młodych

5 Przodownik

18 konk 679,43 pkt

 

 1. Kasprzak Tadeusz

- Mistrzostwo Młodych Olimpijskie

3 Przodownik

4 konk. ceof. 481,77

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 


Wyniki w GMP, Intermistrzostwie i kategoriach,

gołębi dorosłych i młodych,

w Oddziale 0493 Zagłębie uzyskane w sezonie 2019 r.

 

Loty gołębi dorosłych Generalne Mistrzostwo Polski/:

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

Uzyskany wynik

Mistrz

Bakiera Piotr

1845,74

V-ce Mistrz

Nowak Grażyna

1820,29

II V-ce Mistrz

Kajdzik Tomasz

1789,39

I Przodownik

Ślusarczyk Edward i Robert

1778,39

II Przodownik

Kocot Jacek i Eugeniusz

1735,20

III Przodownik

Gruszka Mariusz

1721,31

IV Przodownik

Baran Dariusz

1717,22

V Przodownik

Seget Henryk

1716,78

 

Loty gołębi dorosłych Intermistrzostwo :

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

Uzyskany wynik

Mistrz

Nowak Grażyna

488,495

V-ce Mistrz

Bakiera Piotr

642,111

II V-ce Mistrz

Ślusarczyk Edward i Robert

1771,887

I Przodownik

Morel Team MB

476,857

II Przodownik

Pierzchała Piotr

530,697

III Przodownik

Trela Artur

590,160

IV Przodownik

Nowak Leszek

794,922

V Przodownik

Kajdzik Tomasz

886,869

 

Loty gołębi dorosłych kategoria A /krótki dystans/:

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

Uzyskany wynik

Mistrz

Gawron Paweł

160,15

V-ce Mistrz

Bakiera Piotr

170,13

II V-ce Mistrz

Kajdzik Tomasz

187,99

I Przodownik

Trela Artur

299,60

II Przodownik

Nowak Grażyna

332,25

III Przodownik

Pierzchała Piotr

407,79

IV Przodownik

Nowak Leszek

479,81

V Przodownik

Ślusarczyk Edward i Robert

524,50

 

Loty gołębi dorosłych kategoria B /średni dystans/

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

Uzyskany wynik

Mistrz

Nowak Leszek

140,23

V-ce Mistrz

Nowak Grażyna

159,75

II V-ce Mistrz

Morel Team MB

169,56

I Przodownik

Gawron Paweł

237,85

II Przodownik

Bakiera Piotr

261,71

III Przodownik

Kajdzik Tomasz

365,54

IV Przodownik

Makuch Marta

441,48

V Przodownik

Kamiński Bogusław

443,31

 

Loty gołębi dorosłych kategoria C /daleki dystans/

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

Uzyskany wynik

Mistrz

Bakiera Piotr

58,01

V-ce Mistrz

Kajdzik Tomasz

377,74

II V-ce Mistrz

Trela Artur

490,84

I Przodownik

Kamiński Bogusław

492,88

II Przodownik

Nowak Grażyna

561,49

III Przodownik

Nowak Leszek

577,26

IV Przodownik

Stankiewicz Ryszard

584,68

 

Loty gołębi dorosłych kategoria „Maraton”

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

Uzyskany wynik

Mistrz

Nowak Grażyna

86,72

V-ce Mistrz

Stępień Dariusz

158,24

II V-ce Mistrz

Augustyniak Dariusz

173,07

I Przodownik

Stankiewicz Ryszard

182,71

II Przodownik

Seget Henryk

274,39

III Przodownik

Bakiera Piotr

289,02

IV Przodownik

Kuczera Artur i Eugeniusz

299,08

V Przodownik

Flak Arkadiusz

318,39

 

Loty gołębi młodych kategoria „Mistrzostwo Polski”

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

 

Uzyskany wynik

Mistrz

Morel Team MB

24 konk

954,60

V-ce Mistrz

Ślusarczyk Edward i Robert

22 konk

836,53

II V-ce Mistrz

Kajdzik Tomasz

22 konk

811,48

I Przodownik

Nowak Grażyna

22 konk

802,55

II Przodownik

Jaworski Mariusz

21 konk

759,80

III Przodownik

Wojdas Arkadiusz

19 konk

724,87

IV Przodownik

Bakiera Piotr

19 konk

692,87

V Przodownik

Krawczyk Michał

18 konk

679,43

 

Loty gołębi młodych kategoria „Mistrzostwo Olimpijskie”

Uzyskany tytuł

Imię i nazwisko

 

Uzyskany wynik

Mistrz

Ślusarczyk Edward i Robert

12 konk

1156,15

V-ce Mistrz

Flak Arkadiusz

8 konk

612,94

II V-ce Mistrz

Pierzchała Piotr

4 konk

158,27

I Przodownik

Majchrzak Janusz

4 konk

328,79

II Przodownik

Jaworski Mariusz

4 konk

346,89

III Przodownik

Kasprzak Tadeusz

4 konk

481,77

IV Przodownik

Kajdzik Tomasz

4 konk

519,92

 


Zebranie Zarządu Oddziału i weryfikacja wyników młodych !!!


Dodano 30 września 2019 o godz. 20:05

 

W dniu 07.10.2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału Zagłębie. Obecność członków Zarządu OBOWIĄZKOWA !!!

Jednocześnie, w tym samym czasie, Prezes Zarządu Oddziału, wyznacza termin weryfikacji wyników gołębi młodych do Mistrzostwa Oddziałowego, Okręgowego i Ogólnopolskiego w  kategorii MP Młodych i Mistrzostwa Olimpijskiego.

W dniu 07.10.2019 roku (poniedziałek) o godz. 17.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu. Każdy zainteresowany hodowca złoży Karty Wyników swoich gołębi.

UWAGA !! złożone Karty Wyników muszą być obowiązkowo podpisane przez danego hodowcę, jest to nowość w Regulaminie.

Po złożeniu wyników nastąpi ich weryfikacja i przygotowanie pełnej dokumentacji lotowej Oddziału do przekazania do Okręgu.

UWAGA : Proszę nie zapomnieć dostraczyć pełnej dokumentacji lotowa z każdego Punktu Wkładań.

W szczególności swoje wyniki powinni złożyć :

Morel Team MB kat. MP Młode

Ślusarczyk Edward i Robert kat. MP Młode i kat. Olimpijska

Kajdzik Tomasz kat. MP Młode

Nowak Grażyna kat. MP Młode

Jaworski Mariusz kat. MP Młode

Flak Arkadiusz kat. Olimpijska

 

O B O W I Ą Z K O W O  w weryfikacji wyników Oddziałowych udział biorą : Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Lotowa i Oddziałowa Komisja Zegarowa oraz przedstawiciele wszystkich Sekcji i Punktów Wkładań w Oddziale.

 

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 

 


Informacja dot. lotu PYRZYCE !!!


Dodano 27 września 2019 o godz. 08:38

 

Lot Radzionkowski PYRZYCE odbędzie się dnia 29.09.2019 roku, lecz nie z Pyrzyc tylko z miejscowości GUBIN seria 5/5.

Koszowanie na ten lot odbędzie się w dniu 28.09.2019 roku (sobota) w godz. 12.00 - 12.45 na Punkcie Wkładań w Siewierzu. Prosimy o punktualne przybycie.

Kol. Jarek Oleksy ufundował Super Puchar dla pierwszego gołębia wytypowanego i zakoszowanego jako pierwszego na liście dla hodowców Oddziału Zagłębie.

Dobry Lot - J.DziurkowskiPoprzednia  Następna

Strona: 1 z 11