Weryfikacja wyników gołębi starych !!!


Dodano 20 sierpnia 2019 o godz. 07:39

 

Prezes Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie, wyznacza termin składania przez zainteresowanych hodowców swoich wyników do Mistrzostwa Oddziałowego, Okręgowego i Ogólnopolskiego w kategoriach lotowych gołębi dorosłych A, B, C, M.

W dniu 26.08.2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w Biurze Oddziałowym w Domu Kultury w Siewierzu. Każdy zainteresowany hodowca złoży swoje wyniki wraz z Kartami Wyników swoich gołębi.

UWAGA !! złożone Karty Wyników muszą być obowiązkowo podpisane przez danego hodowcę, jest to nowość w Regulaminie.

Po złożeniu wyników nastąpi ich weryfikacja i przygotowanie pełnej dokumentacji lotowej Oddziału do przekazania do Okregu. 

Przypominam, że złożenie swoich wyników do kategorii w Oddziale należy do obowiązków hodowcy i nie złożenie wyników w wyznaczonym terminie dyskwalifikuje hodowcę w tych mistrzostwach na każdym szczeblu współzawodnictwa.

Wstępne wyniki przed weryfikacją zostały umieszczone w zakładce Wyniki Lotowe.

W szczególności swoje wyniki powinni złożyć :

Gawron Paweł kat. A i B,

Bakiera Piotr kat. A, B, C,M

Kajdzik Tomasz kat. A, B, C

Nowak Grażyna kat. A, B, C, M

Morel Team MB kat. A, B

Nowak Leszek kat. A, B, C

Kamiński Bogusław kat. C

Stępień Dariusz kat. M

Stankiewicz Ryszard kat. C i M

Trela Artur kat. A i C

Augustyniak Dariusz kat. C i M

Kuczera Artur i Eugeniusz kat. M

Seget Henryk kat. M

O B O W I Ą Z K O W O  w weryfikacji wyników Oddziałowych udział biorą : Zarząd Oddziału, Oddziałowa Komisja Lotowa i Oddziałowa Komisja Zegarowa oraz przedstawiciele wszystkich Sekcji i Punktów Wkładań w Oddziale.

Czyste druki do wypełnienia w kat.A,B,C,M zostały umieszczone w folderze DOKUMENTY-DRUKI. 

Ze wstępnych przekazanych informacji z Okregu, Mistrzem Okręgu w GMP w 2019 roku został kol. Bakiera Piotr i II V-ce Mistrzem w Intermistrzostwie została kol. Nowak Grażyna. GRATULACJE !!!

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski

 


Wyniki Namysłów


Dodano 18 sierpnia 2019 o godz. 18:08

W zakładce  Listy Konkursowe znajdują się wyniki z lotu młodych  nr. 1 Namysłów

 

Uwaga Lot Namysłów


Dodano 18 sierpnia 2019 o godz. 08:23

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Namysłów o godz. 8.17 Pochmurno Dobry Lot! 

 

Zegary godz. 15.00                                                                                                                                                                                                                            

Odjazd Kabiny na Lor 2 Milicz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

1.  Siewierz   godz. 18.00 

2.  Niegowonice    godz. 18.45

3.  Zagórze    godz. 19.45

4.  Sielec   godz.20.30

5.  Syberka   godz. 21.15

5.  Mierzęcice   godz. 22.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Dobry Lot! T. Kajdzik

 


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 11 sierpnia 2019 o godz. 06:53

Gołębie oddziału Zagłębie wystartowały z miejscowosci  Molna o godz. 6.45 Dobry Lot!    


Uwaga Komunikat Lotowy


Dodano 10 sierpnia 2019 o godz. 16:36

Odjazd Kabiny na Lot 1 Namysłów

1. Mierzęcice   godz. 20.00

2. Syberka   godz. 20.45

3. Sielec    godz. 21.30

4. Zagórze    godz. 22.20

5. Niegowonice   godz.23.20

6. Siewierz   godz. 24.00 Zbiórka godz. 21.00

Proszę wkładać klatki do kabiny według nowej rozpiski, by każdy punkt wkładań miał zawsze te same klatki. Ma to na celu wyeliminowanie dyskusji na temat czystości klatek na poszczególnych punktach wkładań, jak również narzekań na wybieranie lepszych miejsc w kabinie. Rozpiska na każdy punkt jest u kierowcy! 

 

Dobry Lot T. Kajdzik


Weryfikacja spisów


Dodano 8 sierpnia 2019 o godz. 17:25

U W A G A  !!!

Spisy zostały przekazane do weryfikacji na poszczególne sekcje. Proszę wszystkich hodowców o dokładne sprawdzenie zgodności zapisów ze stanem faktycznym swoich gołębi. 09.08.2019(piątek) jest ostatnim dniem w który można dokonać weryfikacji telefonicznie,  SMS pod numerem 660 731 366 lub mailowo na adres: krysnow94@o2.pl. Później nie będzie możliwości zmian gdyż jest to termin narzucony przez okręg:

UWAGA !!! Prosimy wszystkie Oddziały Okręgu Śląsk-Wschód, aby do dnia 10.08.2019 roku przekazały w formie elektronicznej spisy gołębi młodych..."

Spisy zostałe przekazane w formie papierowej ale również wrzucone są na stronę w Twoje Wyniki Lotowe i tam można sprawdzić swój spis. Jeśli jest problem z wejściem w tą zakładkę, ktoś zgubił hasło proszę się zgłaszać, ponieważ można tam śledzić bardzo wiele ciekawych statystyk swoich gołębi i nie tylko. 

Spisy do zegarów należy wprowadzać zgodnie z przekazanymi wydrukami.  Regulamin Lotowo-Zegarowy: ,, Kolejność spisu gołębi musi być taka sama jak oddana do rachmistrza".

Ostatnio dodane listy konkursoweNamysłów


18 sierpnia 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-18 18:06

Bruksela


27 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-06 22:40

Neuruppin


21 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-07-21 08:40

Neuruppin


14 lipca 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-07-15 19:48