UWAGA - PILNY KOMUNIKAT !!!!


Dodano 25 marca 2020 o godz. 07:41

 

UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

W zwiazku z nowymi wytycznymi w walce z koronawirusem i zakazem grupowania się ludzi powyżej dwóch osób, Zarząd Oddziału Zagłębie odwołuje termin zbierania spisów gołębi dorosłych i zwiazanych z nimi opłatami do dnia 11.04.2020 roku. Prosimy hodowców o przygotowanie sobie spisów manualnych lub wydruków z zegarów i czekać na nowy komunikat odnośnie przekazania spisów, opłaty związane ze spisami będą zbierane później przed terminem pierwszego lotu. Proszę tą informację przekazać wszystkim kolegom hodowcom w Oddziale. Następny komunikat po 11.04.2020 roku. Proszę wszystkich o przestrzeganie panujących zarządzeń państwowych odnośnie epidemi i bądźmy dobrej myśli !!

Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 18 marca 2020 o godz. 08:33

UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zgodnie z komunikatami i zaleceniami Zarządu Głównego i Zarządu Okręgu Śląsk-Wschód, podjęto decyzję o odwołaniu Zebrania Przedlotowego Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie, które miało się odbyć w dniu 28.03.2020 roku. Zebranie zostanie zwołane w późniejszym terminie o czym powiadomimy niezwłocznie delegatów w odrębnym komunikacie.

Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Sekcjach.

 

Jednocześnie prosimy hodowców Oddziału Zagłębie o powściągliwość w zaistniałej sytuacji. Nikt obecnie nie jest w stanie określić, czy loty gołębi dorosłych rozpoczną się w wyznaczonych terminach i czy wogóle się odbędą. Musimy się jednak przygotować do lotów i trzeba złożyć spisy gołębi dorosłych na ten sezon. Termin złożenia spisów przez hodowców został już wcześniej określony tj. do 05.04.2020 roku. Należy złożyć spis wszystkich gołębi oddzielnie i jednocześnie w 2 egz. dodatkowy spis 15 gołębi rocznych z obrączkami olimpijskimi do Mistrzostwa Olimpijskiego Derby gołębi rocznych. Jednocześnie należy opłacić składkę lotową od ilości gołębi na spisie w kwocie 7 zł/szt. Spisy należy przekazać w formie manualnej (papierowej). Sekcje mogą przekazać spisy w formie elektronicznej na kostkach do obliczeniowca bezpośrednio, lecz jednocześnie przekazać spisy manualnie do Zarządu Oddziału. Przekazanie spisów do Oddziału wraz z opłatami można dokonać bezpośrednio do skarbnika na Zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 06.04.2020 roku godz.17.00, lub przelać zebrane składki na konto bankowe Oddziału z opisem jaka Sekcja, ile gołębi i jaką kwotę przelewamy. Jeżeli loty się nie odbędą, zebrane składki lotowe zostaną zwrócone hodowcom. W razie pytań i niejasności prosze dzwonić do Prezesa tel. 606410712.

Bądźmy dobrej myśli - Prezes J.Dziurkowski

 


Komunikat Zarządu Okręgu !!!


Dodano 13 marca 2020 o godz. 07:56

 

UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!  UWAGA  !!!

Zgodnie z komunikatem i zaleceniami Prezydium Zarządu Głównego PZHGP, Zarząd Okręgu Śląsk-Wschód, podjął decyzję o odwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu, które miało się odbyć w dniu 21.03.2020 roku. Zebranie zostanie zwołane w późniejszym terminie o czym powiadomimy niezwłocznie delegatów w odrębnym komunikacie.

Prosimy o powiadomienie wszystkich delegatów w Oddziałach.

Za Zarząd Okręgu - Prezes Henryk Janik


Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie !!!


Dodano 4 marca 2020 o godz. 09:02

 

UWAGA : zmiana numeru konta bankowego Oddziału do wpłat dla Sekcji. Wcześniej podano nr konta OKO, a ma być nr konta podstawowego. poprawiono na nowy numer :  ING Bank Śląski 59 1050 1591 1000 0022 2732 0906

(przepraszam za pomyłkę)


 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie, informuje, że w dniu 28.03.2020 roku (sobota) o godz. 15.00, w Sali Konferencyjnej Straży Pożarnej  w Siewierzu przy Rynku, odbędzie się Zebranie Przedlotowe Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie. Podczas Zebranie zostaną przedstawione, omówione i zatwierdzone ważne sprawy lotowe na sezon 2020 roku.

Obecność delegatów jest OBOWIĄZKOWA !!!

Poniżej przedstawiamy Porządek Zebrania oraz Propozycję Zarządu Oddziały dot. mistrzostw i sposobu nagradzania. 

Porządek Zebrania Przedlotowego Delegatów

Oddziału 0493 PZHGP ZAGŁĘBIE

Siewierz  – dn. 28.03.2020 roku

 1. Przywitanie przybyłych delegatów i hodowców,
 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 3. Przedstawienie porządku zebrania i jego zatwierdzenie,
 4. Wybór 3 osobowej Komisji Mandatowej ( sprawdzenie obecności delegatów, stwierdzenie ważności zebrania ).
 5. Wybór 3 osobowej Komisji Wniosków (przyjmowanie ustnych i pisemnych wniosków od delegatów)
 6. Sprawozdanie z Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Okręgu Śląsk – Wschód z dnia 21.03.2020 roku.
 7. Sprawy organizacyjne Oddziału :
 • Składki członkowskie ( 45 zł )  należy opłacić najpóźniej do dnia 08.04.2020 roku wraz ze składką administracyjno-nagrodową ( 40 zł ).
 • Termin złożenia spisów gołębi dorosłych wraz z kartami własności lub upoważnieniami do lotowania do Skarbników Sekcyjnych wraz z ustaloną opłatą ( 7,00 zł/szt. ) oraz potwierdzeniem szczepienia gołębi na paramyksowirozę (obowiązkowe ), Skarbnicy Sekcji potwierdzają własnym podpisem na spisach przyjęcie gołębi z potwierdzeniem szczepienia i sprawdzenie kart własności.

( termin ostateczny 05.04.2020 rok (niedziela), w poniedziałek dnia 06.04.2020 roku, Skarbnicy Sekcyjni przekażą zebrane spisy wraz z opłatami do Skarbnika Oddziałowego o godz. 17.00 na Zebraniu Zarządu Oddziału).

 • Omówienie przygotowań do sezonu lotowego zestawu transportowo - kabinowego,
 • Omówienie przedstawionego planu lotów gołębi dorosłych i młodych,
 • Przedstawienie, omówienie i zatwierdzenie systemów współzawodnictwa Oddziałowego i sposobu nagradzania w lotach gołębi dorosłych i młodych na rok 2020.
 1. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Lotowej ( po 1 osobie z każdego Punktu Wkładań, Komisja działa pod przewodnictwem V-ce Prezesa Oddziału ds. Lotowych i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy organizacji lotów w Oddziale, właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców. Oddziałowa Komisja Lotowa powinna brać czynny udział w podziale klatek.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie Oddziałowej Komisji Zegarowej ( po 1 osobie każdego Punktu Wkładań, Komisja działa pod przewodnictwem wybranego Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Zegarowej i jest odpowiedzialna za wszelkie sprawy nastawiania i otwierania zegarów oraz właściwego sporządzenia protokołów Komisji Lotowej i Zegarowej na Punktach Wkładań, a także za weryfikacje uzyskanych wyników przez hodowców.

 

 1. Przedstawienie wniosków przez Komisję Wniosków, uzasadnień i rozwiązań ich dotyczących, głosowania nad złożonymi wnioskami, zakończenie zebrania.

 

Propozycje Zarządu 

Współzawodnictwa Oddziału 0493 „Zagłębie” na sezon 2020 roku.

 

Gołębie dorosłe :

  1.     Mistrzostwo typowane seria 10/5 ze spisu 50 GMP (tak jak do mistrzostwa GMP) z wszystkich lotów od 100 – 800 km  (lista 25%).

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami /

2.    Mistrzostwo szybkościowe 7 pierwszych z całego spisu z wszystkich lotów od 100 – 800 km, ( lista 25% )

 -  / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodownicy pucharami /

3.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH  z całego spisu, suma punktów pięciu pierwszych roczniaków z każdego lotu do 600 km, (lista 25%)

               - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodownicy pucharami/

4.     Mistrzostwo Gołębi  ROCZNYCH OLIMPIJSKIE (z dodatkowego spisu 15 szt.), na zasadach ogólnopolskich

               - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami/

5.    Generalne Mistrzostwo Polski ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich typowane 10/5 z 10 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

6.    INTERMISTRZOSTWO ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich 5/3 z  11 lotów powyżej 300 km.

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodowników pucharami/

7.    Kategorie : A, B, C, M,  ze spisu 50 GMP na zasadach ogólnopolskich

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie pucharami i 5 przodownicy pucharami w każdej kategorii/

Gołębie młode :

  1.   Mistrzostwo typowane seria 15/8 z całego spisu gołębi z wszystkich oddziałowych lotów jednakowo( lista 25%).

- / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodowników pucharami/

 2.    Mistrzostwo szybkościowe 7 pierwszych z całego spisu z wszystkich oddziałowych lotów jednakowo( lista 25%

           - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 20 przodownicy pucharami /

 3.   Mistrzostwo GMP gołębi młodych /na zasadach GMP/ ( lista 20 % )

                - / nagrodzeni zostaną 3 mistrzowie i 5 przodownicy pucharami /

Mistrzostwo specjalne Oddziału Zagłębie – SUPERMISTRZ 2020 – tylko jedna nagroda dla hodowcy który zdobędzie najniższą sumy miejsc z wszystkich współzawodnictw oddziałowych dorosłych i młodych łącznie z kategoriami,  bez mistrzostwa Rocznych Olimpijskich ( 12 współzawodnictw )

UWAGA : Każdy hodowca, który zakwalifikuje się do nagród, otrzyma tylko jeden puchar z opisem wszystkich zdobytych mistrzostw.

Nagrody dodatkowe :

 1. Z każdego lotu zostaną nagrodzone dyplomami trzy pierwsze gołębie z listy oddziałowej,
 2. Po sezonie zostaną nagrodzone statuetkami  i dyplomami najlepsze lotniki w oddziale :

- 3 najlepsze samce dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze samice dorosłe z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze roczniaki z największą ilością zdobytych punktów,

- 3 najlepsze młode z największą ilością zdobytych punktów,

- po 3 najlepsze lotniki w kategoriach A,B,C,M i F młode, z najniższymi ceoficjentami.

UWAGA : wszystkie loty okręgowe Verden (700km), lot Bruksela i lot dodatkowy młodych Słubice, są lotami dodatkowo płatnymi przez hodowców, Oddział nie będzie dopłacał do tych lotów.

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Informacja dot. konta bankowego !!!


Dodano 10 lutego 2020 o godz. 08:39

 

Zarząd Oddziału Zagłębie zwraca się z prośbą do poszczególnych Sekcji, aby w miarę możliwości, wszelkie płatności do Oddziału dokonywać poprzez wpłaty na konto bankowe Oddziału. Dokonaną wpłatę należy dokładnie opisać np." Sekcja Siewierz składka członkowska 50 czł. x 45 zł, składka administracyjno-nagrodowa 49 czł. x 40 zł, składka z obrączek rodowych 2020 - 2100 szt x 1 zł, składka lotowa gołębi dorosłych 2500 szt x 7 zł, przedpłata na obrączki rodowe 2021 - 3500 szt x 1 zł itp." Numer konta bankowego Oddziału Zagłębie został umieszczony na stałe w zakładce "KONTAKT". W dalszym ciągu można również dokonywać wpład tradycyjnie bezpośrednio u Skarbnika Oddziałowego.

 

Konto bankowe Oddziału 0493 Zagłębie:

 

ING Bank Śląski

nr. 59 1050 1591 1000 0022 2732 0906

 

Za Zarząd Oddziału - J.Dziurkowski


Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału !!!


Dodano 4 lutego 2020 o godz. 12:40

 
Informacja z Zebrania Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie odbytego w dniu 03.02.20 roku.
 
 
 
1. Podjęto stosowne uchwały i przyjęto 8 nowych członków do Oddziału Zagłębie.
 
2. Podjęto Uchwałę o zwolnieniu z dodatkowej składki administracyjno-nagrodowej dla hodowców, którzy są tylko członkami oddziału, a wogóle nie lotują gołębiami (nie oddają spisów gołębi dorosłych i młodych w danym roku). Uchwała obowiązuje do końca kadencji obecnego Zarządu.
 
3. Ustalono termin posiedzenia Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wraz z Zarządem Oddziału na dzień 08.02.2020 roku (sobota) godz. 11.00 w Biurze Oddziałowym w Siewierzu. Prosimy o powiadomienie członków Komisji Rewizyjnej oraz przedstawicieli Zarządu Oddziału.
 
 
Za Zarząd Oddziału - Prezes J.Dziurkowski
Ostatnio dodane listy konkursowe


Gubin radzionkowski

29 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-30 15:32

GUBIN Okręgowy


22 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-22 18:11

Wschowa


15 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-15 16:06

Wrocław-Zakrzów


8 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-09 21:26