Reklama - supergolab.pl


Spis


Dodano 19 lutego 2018 o godz. 19:30

Na prośbę hodowców w zakładce  Dokumenty--> Druki znajduję się wzór spisu wraz z numerami barw,

Proszę na spisach w rubryce barwa nie wpisywać kolorów, tylko wpisać numer barwy (poniżej przypisana numeracja do koloru).

 • 1.      niebieska
 • 2.      niebiesko-nakr.
 • 3.      ciemno-nakrap.
 • 4.      ciemna
 • 5.      czarna
 • 6.      czerwono-nakr.
 • 7.      czerwona
 • 8.      płowa
 • 9.      biała
 • 10.     szpakowata
 • 11.     niebiesko-pstra
 • 12.     nieb-nakr-pstra
 • 13.     ciem-nakr-pstra
 • 14.     ciemno-pstra
 • 15.     czarno-pstra
 • 16.     czer-nakr-pstra
 • 17.     czerwono-pstra
 • 18.     płowo-pstra
 • 19.     szpak-pstra
 • 20.     czerwono-szpak
 • 21.     czer-szp-pstra
 • 22.     płowo-szpak
 • 23.     pł-szpak-pstra

Gołębie do spisu prosiłbym, żeby wpisać w oparciu o obrączki rodowe tj. od gołębi najstarszych do rocznych, a wewnątrz danego rocznika numerami od najmniejszego do największego.

 Proszę o umieszczenie na spisie numeru telefonu do kontaktu w razie powstania problemów.

 

Dobry lot- obliczeniowiec

 


Informacja - Nekrolog !!!


Dodano 17 lutego 2018 o godz. 17:22

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.02.2018 roku, zmarł nasz

1

 Kolega Śp. Wiesław Oźlański

Straciliśmy wielkiego przyjaciela naszych gołębi, uczynnego kolegę, który z prawdziwą pasją prowadził swoją hodowlę. Oddanego działacza naszego związku i wspaniałego organizatora, który przez wiele lat pełnił różne funkcje społeczne: V-ce Prezes d/s Lotowych Oddziału Dąbrowa Górnicza 1, Przewodniczący Rejonu Lotowego Dąbrowa Górnicza, V-ce Prezes d/s Lotowych Okręgu Śląsk-Wschód. Za swoją działaloność związkową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, posiadał srebrną i złotę Odznakę Związkową.

Cześć jego pamięci.  

  Pogrzeb naszego Kolegi Śp. Wiesława Oźlańskiego odbędzie się w dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz. 14.00 w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dąbrowie Górniczej ŁOŚNIU. Spotkajmy się z nim po raz ostatni i odprowadźmy go na wieczny odpoczynek.

Zarząd Oddziału Zagłębie                              


Komunikat Zarządu Oddziału !!!


Dodano 11 lutego 2018 o godz. 05:35

Siewierz dnia 07.02.2018 roku

K O M U N I K A T    NR  1/2018

Zarządu Oddziału PZHGP 0493 Zagłębie

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie informuje, że na posiedzeniu Zarządu w dniu 07.02.2018 roku podjęto następujące uchwały :

 1. Uchwalono stałe terminy Zebrań Zarządu Oddziału. Zarząd będzie się spotykał w każdą pierwszą środę miesiąca w biurze Oddziałowym w Siewierzu przy ul. Słowackiego 2a. Godziny rozpoczęcia zebrań będą określane na bieżąco z wcześniejszym powiadomieniem zainteresowanych, uzależnione jest to od pory roku. Na zebrania Zarządu Oddziału Zagłębie zapraszamy wszystkich Prezesów Sekcji Oddziału Zagłębie, Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej.
 2. Podjęto Uchwały o przyjęciu nowych członków do Oddziału Zagłębie z poszczególnych Sekcji.
 3. Podjęto Uchwałę o wykupieniu nowej strony internetowej Oddziału 0493 Zagłębie, na portalu MojeGołębie.pl. Strona internetowa będzie pod adresem :  „ zaglebie.pzhgp.net
 4. Na wniosek hodowców z Sosnowca, działając na podstawie § 4 pkt. b Regulaminu Organizacyjnego PZHGP, w celu spełnienia wymogów sporządzania list konkursowych, Zarząd podjął Uchwałę, o połączeniu Sekcji Zagórze, Sielec i Syberka, w jedną Sekcję pod nazwą  SOSONOWIEC.
 5. Na wniosek hodowcow z Siewierza, działając na podstawie § 4 pkt. b Regulaminu Organizacyjnego PZHGP, w celu spełnienia wymogów sporządzania list konkursowych, Zarząd podjął Uchwałę o połączenie Sekcji Siewierz i Sekcji Siewierz II, w jedną Sekcję pod nazwą  SIEWIERZ.
 6. Sekcje przekażą w terminie do dnia 15.04.2018 rok, wykazy swoich członków z podaniem dokładnych adresów hodowców. Wykazy prosimy składać osobiście u V-ce Prezesa ds. Finansowych Oddziału, z jednoczesnym dokonaniem opłaty składki członkowskiej oraz składki administracyjno-nagrodowej. Składka członkowska na rok 2018 wynosi 45 złotych z podziałem –  25 zł – Oddział, 10 zł – Okręg, 10 zł – Zarząd Główny. Uzupełniający wykaz członków nowo wstępujących w II półroczu, prosimy przekazać do dnia 30.09.2017 roku wraz z uchwalonymi składkami. Prosimy Zarządy Sekcji o podanie pełnych swoich adresów oraz numerów telefonów. Jednocześnie na wykazie prosimy podać pełny adres punktu wkładania gołębi.
 7. Zgodnie z Rozdziałem II pkt.2 ust. H Regulaminu Lotowo-Zegarowego Uchwalono podział opłat lotowych w Oddziale Zagłębie na rok 2018, które przedstawią się następująco : 1 - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) i 2 -składka lotowo-kabinowa ( od ilości gołębi na spisie). Zarząd podjął uchwałę o wysokości składki administracyjno - nagrodowej na rok 2018 :

      - składka administracyjno-nagrodowa ( od każdego członka oddziału ) - 40 złotych płatna wraz ze składką członkowską,

- składka lotowo - kabinowa ( od ilości gołębi na spisie) została uchwalona na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i wynosi : gołębie dorosłe składka po 6.00 zł od każdej sztuki ze spisu gołębi, a od gołębi młodych składka po 3.00 zł od każdej sztuki ze spisu. Termin płatności tych składek lotowo – kabinowym w momencie oddania spisów gołębi dorosłych i młodych.

 1. Podjęto Uchwałę o rezygnacji z pobierania składki wpisowej od nowo wstępujących członków na rok 2018. Podjęto również uchwałę, że w roku 2018 zrezygnowano z pobierania dodatkowej opłaty na kabinę lotową od każdego nowego członka w Oddziale.
 2. Opłata od wniesienia oskarżenia do Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej została uchwalona na kwotę 100 złotych.
 3. Podjęto uchwałę o dodatkowej składce do obrączki rodowej na rok 2018 w kwocie 0,19 zł/szt dla obrączek przekazanych z byłego Oddziału Zawiercie. Dodatkowa składka jest celowa i zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu brakujących klatek wymiennych do nowej kabiny lotowej.
 4. Składka w Oddziale Zagłębie na obrączki rodowe w roku 2018 została uchwalona na kwotę 1,20 zł/szt z obrączek przekazanych z byłego Oddziału Zawiercie. W tym z podziałem : 1,01 zł zakup obrączki wraz z kartą ze składkami określonymi statutem ( 0,10 gr ZG, 0,20 gr ZO, 0,30 gr Oddział) , 0,19 zł uchwalona dodatkowa składka na dofinansowanie zakupu brakujących klatek wymiennych do nowej kabiny lotowej. Składka na obrączki rodowe w roku 2018 z obrączek przekazanych z byłego Oddziału 0156 Zagłębie wynosi 1,00 zł/szt. Z uwagi na to, iż hodowcy wcześniej indywidualnie dokonywali przedpłat  w tej kwocie na obrączki w roku 2017.
 5. Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Oddziału 0493 Zagłębie delegaci podjęli Uchwałę o dokonywaniu przez hodowców  indywidualnych przedpłat składek na obrączki rodowe na rok 2019. W związku z tym każda Sekcja zbiera przedpłaty od swoich hodowców na obrączki 2019 roku w kwotach – obrączki zwykłe przedpłata wynosi 0,71 zł/szt, a obrączki DERBY przedpłata wynosi 1,21 zł/szt. Zebrane przedpłaty Skarbnicy Sekcyjni przekażą do Skarbnika Oddziałowego kol. Sławomira Radosz w terminach: obrączki zwykłe w terminie do 20.02.2018 roku, a obrączki Derby w terminie do 15.05.2018 roku.
 6.  Podjęto Uchwały o przydzieleniu nowych numerów dla poszczególnych Sekcji oraz powołano nowe Punkty Wkładania gołębi dla poszczególnych Sekcji :

1

Sekcja Sosnowiec

 

Punkt Wkładań nr 1 – Zagórze-Działki

 

Punkt Wkładań nr 2 - Syberka

 

Punkt Wkładań nr 3 - Sielec

2

Sekcja Niegowonice

 

Punkt Wkładań nr 4 – Zawiercie ul. Grunwaldzka

3

Sekcja Siewierz

 

Punkt Wkładań nr 5 – Siewierz ul. Bema 2a

 

Punkt Wkładań nr 6 – Siewierz ul. Bema 2

4

Sekcja Mierzęcice

 

Punkt Wkładań nr 7 – Przeczyce ul.Targowa 2a

5

Sekcja Zawiercie-Poręba

 

Punkt Wkładań nr 8 – Poręba ul. Armii Krajowej 121a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ustalono termin Przedlotowego Zebrania Delegatów Oddziału 0493 Zagłębie na dzień 24.03.2017 rok g.15.00 ( miejsce zebrania oraz porządek zebrania zostanie podane w terminie późniejszym ).

Za Zarząd

Sekretarz – Jacek Nawrot                                                                                        Prezes – Jacek Dziurkowski

/ pełna wersja do pobrania w Zakładce DOKUMENTY-KOMUNIKATY /


Spis hodowców


Dodano 9 lutego 2018 o godz. 18:15

 W ,,Mapa Gołębników,, można  zweryfikować poprawność swojego jak i również kolegów pomiaru. Jeśli ktoś zauważy błąd u siebie lub innego hodowcy proszę to zgłaszać gdyż w niektórzych przypadkach pomiary były robione dawno i mogą nie być dokładne.

 

W zakładce PZHGP-->Dokumenty znajduje się spis hodowców oddziału Zagłębie wraz z współrzędnymi i numerami hodowcy. Proszę hodowców z sekcji Mierzęcice i Sosnowiec o zweryfikowanie swoich współrzędnych i sprawdzenie ich poprawności. Jeśli długość geograficzna rozpoczyna się od liczby 22 to oznacza brak danych o współrzędnych hodowcy. Proszę do zegarów wprowadzać numery według tej listy. Każdy hodowca musi dokonać zmiany w zegarze, ponieważ mimo iż numer hodowcy w wielu przypadkach został ten sam to zmienia się oddział na 0493. W razie niejasności proszę dzwonić na nr. telefonu: 660 731 366.

 

W zakładce PZHGP-->Dokumenty-->Druki znajduję się wzór spisu do wypełnienia.

 

Dobry Lot!

Obliczeniowiec


Informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego !!!


Dodano 5 lutego 2018 o godz. 20:41

Informuję kolegów hodowców, że w dniu 03.02.2018 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze nowego Oddziału 0493 ZAGŁĘBIE. Podczas zebrania zostały wybrane nowe władze Oddziału na kadencję 2018 roku.

 

Prezes Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie – kol. Dziurkowski Jacek

 

Zarząd Oddziału 0493 Zagłębie :

1. Sosiński Władysław – Z-ca Prezesa, V-ce Prezes ds. Gospodarczych

2. Radosz Sławomir     - V-ce Prezes ds. Finansowych

3. Kajdzik Tomasz        - V-ce Prezes ds. Lotowych

4. Nawrot Jacek            - Sekretarz

5. Koclęga Jerzy           - członek

6. Kowalski Ireneusz     - członek

7. Apostolski Marcin      - członek

8. Grzybowski Andrzej  - członek

 

Oddziałowa Komisja Rewizyjna :

1. Jędras Mieczysław   - Przewodniczący

2. Gadula Jarosław       - Z-ca Przewodniczącego

3. Oleksy Jarosław        - Sekretarz

4. Kania Marek              - członek

5. Nowak Piotr               - członek

 

Oddziałowa Komisja Dyscyplinarna :

1. Grzyb Lechosław        - Przewodniczący

2. Stankiewicz Ryszard – Z-ca Przewodniczącego

3. Kitala Konrad             - Sekretarz

4. Knapik Andrzej           - członek

5. Seget Henryk              - członek

 

Pierwsze Zebranie nowo wybranego Zarządu Oddziału 0493 Zagłębie, odbędzie się w dniu 07.02.2018 roku o godz. 17.00 w Biurze Oddziałowym w Siewierzu Dom Kultury.

DOBRY LOT - J.Dziurkowski